Hlavní obsah
Zaměstnavatelé ve většině případů zohledňují při výběru nových zaměstnanců skutečnost, zda daný uchazeč absolvoval pracovní stáž. Foto: Profimedia.cz

Pracovní stáže hrají při výběru zaměstnanců roli

Většina zaměstnavatelů zohledňuje při výběru nových zaměstnanců zkušenosti z pracovní stáže. Vyplývá to z dotazníkového šetření, které na sklonku loňského roku provedl Dům zahraničních služeb (DZS/NAEP) mezi odbornými školami a zaměstnavateli.

Zaměstnavatelé ve většině případů zohledňují při výběru nových zaměstnanců skutečnost, zda daný uchazeč absolvoval pracovní stáž. Foto: Profimedia.cz
Pracovní stáže hrají při výběru zaměstnanců roli

Cílem šetření bylo získat informace o tom, jaké mají školy a podniky zkušenosti s vysíláním a přijímáním stážistů, a to jak v rámci České republiky, tak i do (resp. ze) zahraničí. Otázky dále zjišťovaly, jak jsou instituce spokojené se současným stavem, co je třeba změnit, jak lze zlepšit kvalitu stáží a jak zvýšit počet stážistů.

Většina škol studenty na stáže vysílá

Pozitivním zjištěním je fakt, že většina škol má zkušenosti s vysíláním žáků/studentů na pracovní stáže - celkem 87 % škol. Přičemž 74 % vysílá žáky a studenty na stáže v rámci České republiky a stejný podíl škol má zkušenosti s vysíláním do zahraničí. Mobilita učitelů je o něco nižší – do zahraničí je vysílá jen 49 % škol. Při vysílání žáků na stáže školy nejčastěji využívají program Leonardo da Vinci (66 %).

Překážky: administrativa, znalost jazyků a peníze

Respondenti měli dále možnost se vyjádřit i k překážkám, které musí při plánovaní stáží překonávat. Jako největší problém se ukázaly administrativní náročnost (62 %), malá jazyková vybavenost vysílaných osob (58 %) a finanční náročnost (54 %). Důvody, které často zaznívají na konferencích a seminářích – nechuť cestovat a neochota zaměstnavatelů přijímat stážisty, byly vnímány jako problém u menšiny škol (19 %, resp. 17,5 %).

Důvody, proč zaměstnavatelé nepřijímají stážisty ve větší míře, se liší v závislosti na tom, zda jde o stáže pro učitele, žáky/studenty nebo o zahraniční účastníky. Např. u žáků a studentů je největší překážkou personální zátěž (30 %), tj. nedostatek zaměstnanců, kteří by se stážistům věnovali. Naproti tomu u učitelů a zahraničních účastníků uváděli zaměstnavatelé jako největší překážku nedostatečný zájem stážistů (45 % u učitelů, 47 % u zahraničních účastníků). Na dalších místech se pak řadily tyto důvody: právní předpisy a legislativní podmínky, administrativní zátěž, finanční náročnost a nedostatečná odbornost.

Opatření k nápravě

Relativně nízký počet stážistů ve firmách by se měl zvýšit. Zaměstnavatelé navrhli opatření, která by zároveň pomohla zvýšit kvalitu stáží. Mezi tři nejčastěji zmiňované návody na zlepšení patřilo zvýšení finanční motivace (např. v podobě daňových úlev) – 73 %, vytvoření nástroje na snadnější vyhledávání partnerů a navazování spolupráce (54 %) a zjednodušení administrativní procedury (30 %).

Stáže pomohou zvýšit šance

Pro žáky a studenty, kteří o stáži uvažují, může být zajímavá informace, že zaměstnavatelé ve většině případů (56 %) zohledňují při výběru nových zaměstnanců skutečnost, zda daný uchazeč absolvoval pracovní stáž. 64 % zaměstnavatelů upřednostňuje stáž absolvovanou přímo u nich v podniku, 56 % se spokojí se stáží i v jiném podniku, pokud je však ze stejného oboru. 51 % podniků pak vítá zkušenost ze zahraniční stáže.

Velmi odlišné názory škol a zaměstnavatelů se projevily u otázky týkající se souladu školních vzdělávacích programů (ŠVP) a požadavků pracovního trhu. Zatímco polovina škol odpověděla, že ŠVP a pracovní trh jsou v souladu, naprostá většina zaměstnavatelů (84 %) je opačného názoru. Shoda naopak panuje v názoru, že by studijní a pracovní stáže mohly přispět ke zlepšení této situace; myslí si to 94 % škol a 89 % zaměstnavatelů zapojených do šetření.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků