Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Zaměstnavatel se stěhuje – musím podepsat dodatek?

Místo výkonu práce představuje podstatnou náležitost pracovní smlouvy, a pokud v pracovní smlouvě chybí, pracovní poměr vůbec nevznikne. V praxi se setkáváme se situací, kdy zaměstnavatel přemisťuje svojí pobočku, a to i proti vůli některých zaměstnanců. Mohou tito zaměstnanci dostat výpověď a mají nárok na odstupné?

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Zaměstnavatel se stěhuje – musím podepsat dodatek?
Zaměstnavatel se rozhodl, že přestěhuje celou naší pobočku mimo Prahu. V pracovní smlouvě mám ovšem uvedeno jako místo výkonu práce Prahu. Zaměstnavatel po nás požaduje podepsání dodatku se změnou místa výkonu práce a sdělil nám, že pokud nepodepíšeme, tak dostaneme výpověď a nedá nám ani korunu! Mohu takto dostat výpověď a mám nárok na odstupné?

Místo výkonu práce

Místo výkonu práce je jednou ze tří podstatných náležitostí, které musí obsahovat každá pracovní smlouva (společně s druhem práce a dnem nástupu do práce). Sjednané místo výkonu práce lze změnit pouze, pokud se na tom zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnou.

Pokud však zaměstnanec (případně zaměstnavatel) s takovou změnou nesouhlasí, není možné, aby zaměstnavatel po zaměstnanci vyžadoval práci v jiném místě výkonu práce, ledaže by ho se souhlasem zaměstnance vyslal na pracovní cestu nebo přeložil. To je však pro zaměstnavatele finančně nevýhodné, zejména s ohledem na související cestovní náhrady.

Zároveň pokud zaměstnavatel pro zaměstnance práci ve sjednaném místě výkonu práce nemá a ani zaměstnance nevyslal na pracovní cestu, vznikají tzv. překážky v práci na straně zaměstnavatele a ten musí zaměstnanci poskytovat náhradu mzdy. Z tohoto důvodu je v obdobných situacích obvykle praktičtější pracovní poměr rozvázat.

Výpověď daná zaměstnavatelem

Přemístění zaměstnavatele nebo alespoň jeho části mimo sjednané místo výkonu práce zaměstnance je jedním z důvodů, pro který může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď. V takovém případě pracovní poměr zaměstnance skončí až po uplynutí minimálně dvouměsíční výpovědní doby, která začne běžet od prvního dne kalendářního měsíce poté, co byla výpověď zaměstnanci řádně doručena.

Spolu s poslední mzdou bude zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit i odstupné, jehož minimální výše závisí na délce trvání pracovního poměru a činí tak 1-3 průměrné měsíční výdělky.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Pracovní poměr lze z výše uvedeného důvodu rozvázat také vzájemnou dohodou. I v tomto případě náleží zaměstnancům odstupné ve stejné výši jako při rozvázání pracovního poměru výpovědí. V rámci dohody o rozvázání pracovního poměru se pak můžou zaměstnanec se zaměstnavatelem mimo jiné dohodnout i na zvýšení vyplaceného odstupného. V případě dohody žádná výpovědní doba neplatí, pracovní poměr skončí dnem, který strany v dohodě o rozvázání uvedou.

Shrnutí

Jestliže se váš zaměstnavatel rozhodl přemístit svoji pobočku mimo místo sjednané ve vaší pracovní smlouvě a vy odmítnete podepsat dodatek k pracovní smlouvě týkající se změny místa výkonu práce, tak s vámi může jednostranně ukončit pracovní poměr výpovědí. V takovém případě budete ale mít nárok na odstupné nejméně ve výši odstupňované dle délky trvání vašeho pracovního poměru. Zaměstnavatel vám odstupné nemůže odpírat nebo vás nutit k tomu, abyste se jeho vyplacení vzdala.

Odpovídali Ondřej Chlada a Jakub Lejsek z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků