Hlavní obsah

Poradna: Dohoda o provedení práce, nebo dohoda o pracovní činnosti?

15. 12. 2015, 7:00

Zákoník práce obsahuje několik možností, jak vykonávat pro zaměstnavatele práci. Kromě standardního pracovního poměru na základě pracovní smlouvy je možné práci konat i na základě tzv. „dohod“, v odborné terminologii na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Konkrétně se jedná o dohodu o provedení práce (tzv. DPP) a dohodu o pracovní činnosti (tzv. DPČ). V čem se tyto dohody liší a jakou zvolit vám poradíme v následujících odstavcích.

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Velice by mne zajímalo, jaký je rozdíl mezi dohodou o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce? Jaké možnosti jsou pro mne výhodnější? Mám nastoupit na „částečný úvazek“ (potřebuji ráno odvést děti do školky a školy a nejpozději v půl druhé si je vyzvednout).

Dohody versus pracovní poměr

DPP a DPČ umožňují jednodušší zaměstnávání než je uzavření klasické pracovní smlouvy. Zaměstnance je možné bez větších administrativních nároků rychle přijmout a naopak i rychle propustit. Zaměstnanec-„dohodář“ ze zákona nemá většinu výhod jako má zaměstnanec v pracovním poměru. Dohodáři nemají např. nárok na dovolenou, na překážky v práci (placené i neplacené), na odstupné atd. Aby byly tyto nevýhody vyváženy, omezuje zákon množství práce, které lze na základě dohod vykonat. Jedná se tak o řešení zejména pro brigády, zástupy za dočasně nepřítomné zaměstnance, přivýdělky apod.

Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce je nejjednodušší způsob, jak někoho zaměstnat. Na jejím základě lze vykonat u jednoho zaměstnavatele až 300 hodin práce v jednom kalendářním roce. Největší výhoda této dohody je v oblasti odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Pokud výše odměny nepřesáhne 10.000 Kč za kalendářní měsíc, není z ní odváděno zdravotní a sociální pojištění. Odměna pouze podléhá dani z příjmu. Zaměstnavatel tedy zaplatí za zaměstnance méně a zaměstnanec obdrží v čistém více.

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti umožňuje výrazně větší rozsah práce, a to až do poloviny stanovené pracovní doby. Standardně je tedy možné u jednoho zaměstnavatele pracovat až v průměru 20 hodin týdně (pozor: u zkrácené pracovní doby 38,75 nebo 37,5 hodiny se jedná o průměr 19,375 a 18,75 hodiny/týdně). Dodržování tohoto omezení se posuzuje za celou dobu trvání dohody, nejdéle však za dobu 52 týdnů. Je proto možné, aby zaměstnanec v některých týdnech pracoval i více než 20 hodin týdně, když v jiných týdnech bude pracovat méně.

Z pohledu odvodů na zdravotní a sociální pojištění se dohoda o pracovní činnosti chová stejně jako pracovní smlouva a musí být odváděno zdravotní a sociální pojištění. Pouze nedosáhne-li příjem zaměstnance částky 2.500 Kč za kalendářní měsíc, pojištění se neplatí.

Shrnutí

Mezi dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti jsou prakticky jen dva významné rozdíly, a to množství práce, které lze na jejich základě vykonat, a výše odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Pokud vaše měsíční odměna nepřesáhne 10.000 Kč, je pro vás i vašeho budoucího zaměstnavatele výhodné uzavřít dohodu o provedení práce. V případě, že odpracujete 300 hodin v kalendářním roce, je možné na další práce uzavřít dohodu o pracovní činnosti.

 Odpovídal Michal Peškar z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků