Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Výjimky u pracovního poměru na dobu určitou

Sjednání pracovního poměru na dobu určitou může být v určitých případech výhodné jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Občas se ale může stát, že zaměstnavatel tento typ pracovněprávního vztahu „zneužívá“, aby si ulehčil práci se zaměstnancem při jeho propouštění – proto také zákonodárce tento typ vztahu limituje. Aby však limity více neškodily, než pomáhaly, je myšleno i na výjimky.

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Výjimky u pracovního poměru na dobu určitou
Pracuji jako asistent pedagoga a smlouvu mám na dobu určitou – vždy na 12 měsíců. Tuším, že standardně se doba určitá může dát jen ve třech po sobě jdoucích letech, pak už zaměstnavatel musí dát smlouvu na dobu neurčitou. Podle naší paní ředitelky má ale asistent pedagoga ze zákona výjimku a smlouvu na dobu určitou může prodlužovat donekonečna. Je to pravda?

 Pracovní poměr na dobu určitou

U doby určité obecně platí, že nesmí být sjednávána na dobu delší než tři roky, a prodloužena či opakována může být maximálně dvakrát. Pokud tedy chce zaměstnavatel se zaměstnancem sjednat pracovní poměr na dobu určitou na co nejdelší dobu, zákon mu umožňuje dohodnout se na jeho trvání v délce nejvýše devíti let (3 x 3 roky). Zákonodárce se tímto snaží zabránit řetězení pracovních smluv na dobu určitou, které dříve v praxi často postihovalo zejména učitele a akademické pracovníky.

Zákonné výjimky

Z výše uvedeného pravidla však existují výjimky – určité druhy práce, kdy má zaměstnavatel možnost sjednávat pracovní poměr na dobu určitou opakovaně, aniž by porušoval zákon. Tyto výjimky zohledňují vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele spočívající v povaze vykonávané práce. Typicky se jedná např. o sezónní zaměstnance. Zaměstnavatel se však na tomto postupu musí dohodnout s odborovou organizací, případně (pokud u něj odbory nepůsobí) musí tento postup odůvodnit ve svém vnitřním předpise.

Další výjimkou jsou poté agenturní zaměstnanci, u nichž je možné sjednávat pracovní poměr na dobu určitou se zaměstnavateli zcela bez omezení. Stejně tak existuje speciální výjimka pro cizince, kterým je vydáváno pracovní povolení či zaměstnanecká karta, kde zákon umožňuje sjednávat pracovní poměr na dobu určitou vždy na dobu platnosti daného povolení.

Pedagogičtí pracovníci

Kromě výše uvedených pravidel a výjimek vyplývajících ze zákoníku práce pak mohou zvláštní právní předpisy stanovit další pravidla pro specifické skupiny zaměstnanců – příkladem jsou právě pedagogičtí pracovníci. U nich platí, že pracovní poměr na dobu určitou musí být sjednán minimálně v délce jednoho roku a maximální možná doba trvání pracovního poměru na dobu určitou (včetně případných opakování) je nejvýše tři roky.

Shrnutí

Ve vašem případě se tedy skutečně použije zvláštní právní předpis a uplatní se výjimky z obecné právní úpravy – ovšem nikoliv proto, aby vám mohl zaměstnavatel donekonečna svévolně prodlužovat pracovní smlouvu na dobu určitou. Speciální úprava vám naopak garantuje vyšší ochranu. Není tedy možné, aby vám byl pracovní poměr na dobu určitou neustále prodlužován.

Doporučili bychom na nesprávný postup vašeho zaměstnavatele nejprve upozornit. Když si stále bude trvat na svém, před uplynutím doby, na kterou byl váš pracovní poměr sjednán, mu písemně oznamte, že trváte na tom, aby vás dále zaměstnával, a z vašeho pracovního poměru na dobu určitou se ze zákona stane pracovní poměr na dobu neurčitou.

Odpovídali Ondřej Chlada a Kristýna Veselková z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků