Hlavní obsah
Ilustračné foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Přechod pod jiného zaměstnavatele

Zákoník práce umožňuje za určitých okolností přechod zaměstnance k jinému zaměstnavateli. Faktickým důsledkem je změna osoby na straně vašeho zaměstnavatele. Mohou být v souvislosti s takovou změnou měněny i další ujednání ve vaší pracovní smlouvě? Na to se podrobněji podíváme na následujících řádcích.

Ilustračné foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Přechod pod jiného zaměstnavatele
Jsem zaměstnaná u firmy na dobu neurčitou. Zaměstnavatel se rozhodl mě převést pod jiného zaměstnavatele - stejná práce i místo. Nový zaměstnavatel mi nabízí menší plat ze 70 na 50 Kč/hod a smlouvu na dobu určitou. Když tuto práci nepřijmu, mám nárok na odstupné?

Ve vaší situaci je nutné nejprve určit, zda ke změně zaměstnavatele má dojít na základě tzv. přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, či zda se vlastně jedná pouze o návrh nové pracovní smlouvy.

Přechod

Přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů dochází ke změně zaměstnavatele automaticky bez nutnosti uzavírat jakoukoliv formu dohody. Přechod však nastává pouze v zákonem stanovených případech, nejčastěji pokud dochází k převodu činností anebo úkolů zaměstnavatele či jejich částí na jiného zaměstnavatele.

Typicky se tak jedná o případy, kdy je společnost pronajata či prodána, nebo o případy tzv. outsourcingu. Při přechodu práv a povinností však váš pracovní poměr nekončí a je zachován v původní podobě a za stejných podmínek. U vás tedy pracovní poměr na dobu neurčitou se mzdou 70 Kč za hodinu.

Kdybyste i přes zachování stejných podmínek neměla zájem k novému zaměstnavateli přejít, máte možnost dát svému současnému zaměstnavateli výpověď a uvést, že ji dáváte právě v souvislosti s tímto přechodem. V takovém případě výpovědní doba uplyne nejpozději dnem, který předchází účinnosti přechodu. Nárok na odstupné vám však nevznikne.

Pokud k novému zaměstnavateli přejdete a on podstatně zhorší vaše pracovní podmínky (například ono snížení hodinové odměny ze 70 Kč na 50 Kč), máte možnost váš pracovní poměr samozřejmě ukončit výpovědí nebo dohodou.

Pokud však k takovému skončení dojde do 2 měsíců od přechodu, můžete se u soudu domáhat odstupného s tím, že k rozvázání pracovního poměru došlo právě v souvislosti s tímto zhoršením. Uzná-li soud vaše argumenty, odstupné vám bude přiznáno.

Uzavření nové pracovní smlouvy

V případě, že podmínky pro přechod práv a povinností na jiného zaměstnavatele splněny nebyly, jediným způsobem jak docílit změny zaměstnavatele je ukončení stávajícího pracovního poměru a uzavření zcela nové pracovní smlouvy.

Pokud nedojde k ukončení pracovního poměru dohodou, zaměstnavatel vám může dát výpověď jen ze zákonem stanovených důvodů. V daném případě přichází v úvahu rušení nebo přemístění zaměstnavatele nebo jeho části anebo nadbytečnost.

Ve všech těchto případech vám však náleží odstupné, a to i v případě, že by byla ze stejných důvodů uzavřena dohoda o rozvázání pracovního poměru. Zda novou pracovní smlouvu za nabízených podmínek uzavřete, či nikoliv, je pak pouze na vašem rozhodnutí.

Doporučení

Doporučujeme si tedy nejdříve zjistit, o jaký z výše uvedených případů se jedná, a následně postupovat v rámci nabízených možností. Zejména u přechodu práv a povinností je celá řada novinek, které jsou účinné teprve pár týdnů, a je tedy možné, že je ještě zaměstnavatel nebude znát.

Odpovídali Nataša Randlová a Michal Peškar z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků