Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Posuzování zdravotní způsobilosti aneb jak to vidí lékaři?

Již dříve jsme se v naší poradně zabývali případy, kdy zaměstnavatel nebo zaměstnanec řešili, zda je zaměstnanec nadále zdravotně schopen vykonávat svou práci. Nyní se na tuto otázku podíváme z pohledu samotných lékařů, kteří zdravotní způsobilost zaměstnance k práci posuzují – a jejichž schopnost vydat správně lékařský posudek je tak klíčová.

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Posuzování zdravotní způsobilosti aneb jak to vidí lékaři?
Pracuji jako závodní lékař a zajímá mě, kdy můžu o zaměstnanci říct, že je zdravotně nezpůsobilý? Má se takový závěr použít v případě, že si myslím, že se jeho zdravotní způsobilost obnoví – a po jak dlouhém čase by k této obnově muselo dojít? A jak tomu bude v případě, že zaměstnance uznám za dlouhodobě nezpůsobilého? To mu bude moci dát zaměstnavatel výpověď?

Posudkové závěry

Podle zákona je poskytovatel pracovnělékařských služeb (dříve závodní lékař) povinen v posudku uvést (mimo jiné) závěr, ze kterého musí vyplývat, zda uchazeč o zaměstnání / zaměstnanec
• je zdravotně způsobilý;
• je zdravotně způsobilý s podmínkou;
• je zdravotně nezpůsobilý;
• pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost k vykonávané práci.

Zdravotní nezpůsobilost

Bohužel zákon výslovně neuvádí, při kterých prohlídkách lékař může uvést závěr, že dotyčný je zdravotně nezpůsobilý. Z povahy věci je možné tento závěr použít jen při vstupních lékařských prohlídkách, kdy ze zákona povede k tomu, že uchazeč do práce vůbec nenastoupí. U periodické / mimořádné prohlídky s tímto závěrem zákon nespojuje žádný další pracovněprávní následek – zaměstnavatel by tak sice zaměstnanci nemohl přidělovat ze zdravotních důvodů práci, aniž by jej však mohl převést na jinou práci nebo s ním rozvázat pracovní poměr.

Dlouhodobá ztráta zdravotní způsobilosti

U periodické / mimořádné prohlídky se proto v případě, že zaměstnanec nemůže nadále ze zdravotních důvodů vykonávat svou práci, použije závěr, že dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost.

Za dlouhodobou ztrátu zdravotní způsobilosti se přitom podle soudní praxe považuje stav, který má podle lékařské vědy trvat déle než 1 rok – tedy nejen případ, kdy už je zaměstnanec dlouhodobě nemocný, ale také případ, kdy teprve nedávno onemocněl například duševní nemocí, u které je zřejmé, že jí bude trpět dlouhodobě / celoživotně a která mu znemožňuje výkon jeho práce.

Vyslovením závěru dlouhodobé ztráty zdravotní způsobilosti vzniká zaměstnavateli povinnost převést zaměstnance na jinou práci, nebo s ním rozvázat pracovní poměr ze zdravotních důvodů. Vzhledem k tomu, že důvody ztráty zdravotní způsobilosti mohou souviset s vykonávanou prací, je lékař povinen je v posudku také uvést. Pokud by důvodem byl pracovní úraz, nemoc z povolání nebo ohrožení touto nemocí, pak má zaměstnanec v případě ukončení pracovního poměru nárok na odstupné (nejméně ve výši 12násobku průměrného výdělku). V opačném případě mu však nárok na odstupné nevzniká.

Shrnutí

Pro lékaře tak platí, že oba závěry – zdravotní nezpůsobilost i dlouhodobá ztráta zdravotní způsobilosti k práci – znamenají z medicínského pohledu to samé, tedy že uchazeč / zaměstnanec nemůže svou práci ze zdravotních důvodů vykonávat.

Rozdíl mezi těmito závěry spočívá jen v tom, že za zdravotně nezpůsobilého je možné označit jen uchazeče při vstupní lékařské prohlídce a naopak dlouhodobou ztrátu zdravotní způsobilosti dovodit jen u zaměstnance při periodické / mimořádné prohlídce (protože jen s tímto závěrem jsou spojeny další práva a povinnosti zaměstnavatele).

Odpovídal David Borovec z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků