Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Nový pracovní poměr ve výpovědní době

Minimální dvouměsíční výpovědní doba slouží k ochraně zaměstnance i zaměstnavatele - aby se obě strany mohly připravit na skončení pracovního poměru. Jaké má ovšem zaměstnanec možnosti, když v průběhu výpovědní doby dostane lákavou pracovní nabídku od jiného zaměstnavatele? Může uzavřít novou pracovní smlouvu bez souhlasu současného zaměstnavatele?

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Nový pracovní poměr ve výpovědní době
Zaměstnavatel mi po rodičovské dovolené oznámil, že mi dává výpověď pro nadbytečnost. Protože pro mě už nemá práci, dvouměsíční výpovědní dobu mi zaplatí jako náhradu mzdy. Mezitím o mě projevila zájem jiná společnost, která je jiného zaměření. Ve smlouvě nemám nic jako konkurenční doložku. Mohu – i přesto, že jsem ještě stále ve výpovědní době – navázat nový pracovní poměr, když můj stávající zaměstnavatel pro mě práci nemá?

Vznik druhého pracovního poměru

Možnost vzniku druhého či dokonce dalšího pracovního poměru u více zaměstnavatelů zákoník práce nevylučuje. Uplatňuje se tedy zásada „je povoleno vše, co zákon nezakazuje“ a zaměstnanec může uzavřít i více pracovních smluv (DPP/DPČ) a vykonávat práci pro více zaměstnavatelů ve více pracovních poměrech (DPP/DPČ) najednou.

Zákoník práce ani nikterak neomezuje množství práce, které může jeden zaměstnanec pro více zaměstnavatelů odpracovat. Lze proto mít uzavřeny i dva pracovní poměry na celou stanovenou týdenní pracovní dobu – tzv. na plný úvazek. Pokud by však zaměstnanec skutečně konal práci v obou těchto poměrech, musí ji vykonávat tak, aby výkon práce v jednom pracovním poměru negativně neovlivnil práci ve druhém pracovním poměru a naopak – např. kvůli únavě, ochraně dobrého jména, know-how apod.

Založení nového pracovního poměru ve výpovědní době není z výše uvedeného pravidla výjimkou – je tedy v zásadě možné, a to za předpokladu, že zaměstnanec bude moci plnit své pracovní povinnosti u obou zaměstnavatelů.

Zákaz konkurence během trvání pracovního poměru

V případě souběhu více zaměstnání může zaměstnanec konat práci pro jiného zaměstnavatele, který má shodný předmět činnosti s jeho „původním“ zaměstnavatelem, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Jinými slovy, pokud jde o práci ve stejném oboru, ve kterém „původní“ zaměstnavatel působí, zaměstnanec nemůže začít pracovat pro jiného zaměstnavatele bez souhlasu „původního“ zaměstnavatele. Výjimkou je pouze vědecká, pedagogická, publicistická, literární a umělecká činnost.

Shrnutí

Jelikož vám zaměstnavatel v průběhu výpovědní doby již nebude přidělovat práci, pravděpodobně nehrozí, že by se výkon práce u nového a původního zaměstnavatele negativně ovlivňoval. I přesto byste však měla být do uplynutí výpovědní doby připravena poskytnout původnímu zaměstnavateli určitou součinnost – např. kdyby vás povolal, abyste se dostavila na pracoviště k projednání otázek ohledně skončení pracovního poměru, vrácení pracovních pomůcek apod.

Dále je třeba se ujistit, že předmět činnosti (obor) nového a původního zaměstnavatele není shodný. Pokud by byl, je nutné mít k výkonu nové práce (a to i po dobu, kdy vám zaměstnavatel ve výpovědní době nepřiděluje práci) písemný souhlas původního zaměstnavatele. Ve vašem případě by se však mělo jednat o jiný předmět činnosti, takže novou práci můžete vykonávat i bez souhlasu původního zaměstnavatele.

Odpovídali Michal Peškar a Daniel Oborák z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků