Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Mateřská a rodičovská – jak žádat o dovolenou a finanční podporu?

Vyznat se ve spletitých požadavcích úřadů může být někdy nad lidské síly. U žádosti o peněžitou pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek to platí dvojnásob. Jak má tedy zaměstnankyně při podávání žádosti postupovat? A jaké povinnosti musí matky v souvislosti s mateřskou a rodičovskou dovolenou plnit vůči zaměstnavateli?

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Mateřská a rodičovská – jak žádat o dovolenou a finanční podporu?
Brzy se chystám nastoupit na mateřskou dovolenou a ráda bych se zeptala, jaké jsou s tím spojeny formality. Musím zaměstnavatele žádat o poskytnutí mateřské a rodičovské dovolené? A kde si mám požádat o finanční podporu a co musím dokládat? Na internetu jsem se dočetla protichůdné informace, tak bych se ráda dozvěděla, jak to tedy je ...

Postup vůči zaměstnavateli – mateřská dovolená, dovolená a pak rodičovská dovolená

Zaměstnankyně si sama určuje termín nástupu na mateřskou dovolenou, tedy od kdy přestane vykonávat práci. Nejdříve na ni může nastoupit 8 týdnů před termínem porodu určeným lékařem. O svém rozhodnutí, od kdy bude mateřskou čerpat, však musí zaměstnavatele předem informovat.

Nejvýhodnějším postupem je pak před skončením mateřské dovolené podat žádost o čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou. Takové žádosti musí zaměstnavatel vyhovět – a zaměstnankyně tím tak předejde krácení dovolené, kdyby se ji rozhodla čerpat až po rodičovské.

Pokud zaměstnankyně nastoupí na mateřskou dovolenou obvyklých 6 týdnů předem a porodí zhruba v termínu, měla by zaměstnavateli doručit žádost o dovolenou do 5 měsíců věku dítěte (může ji ale samozřejmě doručit i kdykoli dříve).

Zároveň s žádostí o řádnou dovolenou (nebo během této dovolené) je vhodné předat zaměstnavateli i písemnou žádost o čerpání rodičovské dovolené. V ní je třeba uvést délku požadované rodičovské a přiložit kopii rodného listu dítěte.

Lze například požádat o rodičovskou dovolenou do 2 let dítěte a pak podle situace podat další žádost. Až do dosažení 3 let dítěte je zaměstnavatel povinen i opakovaným žádostem vyhovět (poté je to již na dohodě se zaměstnavatelem, zda poskytne ještě další neplacené volno).

Jak na úřady

Čerpání mateřské a rodičovské dovolené je věc jedna, finanční zabezpečení je však nutné řešit samostatně. Po dobu mateřské dovolené má zaměstnankyně (při splnění doby pojištění) nárok na peněžitou pomoc v mateřství, kterou vyplácí Okresní správa sociálního zabezpečení. Formulář Žádosti o peněžitou pomoc v mateřství dostane zaměstnankyně od svého gynekologa. Vyplněnou Žádost pak předá zaměstnavateli, který k ní dodá další potřebné informace a doručí ji na příslušnou OSSZ.

Po peněžité pomoci v mateřství může zaměstnanec požádat o rodičovský příspěvek. Aby se předešlo finančnímu výpadku (mezi peněžitou pomocí v mateřství a rodičovským příspěvkem), je dobré začít řešit žádost o rodičovskou dovolenou zhruba od 4 měsíců dítěte. Nejdřív je potřeba dostavit se na OSSZ dle sídla zaměstnavatele (případně jeho mzdové účtárny) pro Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku.

Pokud má zaměstnanec dostatečný příjem, může si na základě tohoto potvrzení zvolit, do jakých měsíčních částek si celkových 220 000 Kč rodičovského příspěvku rozloží (s tím, že doba čerpání příspěvku nezávisí na délce rodičovské dovolené).

Toto potvrzení, rodným liste dítěte a průkazy totožnosti obou rodičů se pak předloží na Úřadu práce podle místa bydliště, na kterém se podává žádost o rodičovský příspěvek.

Shrnutí

Od svého gynekologa si vyžádejte formulář Žádosti o peněžitou pomoc v mateřství, na kterém si zvolíte datum nástupu na mateřskou dovolenou, a to nejdříve 8 týdnů před předpokládaným termínem porodu v ní uvedeném. Vyplněný formulář odevzdejte svému zaměstnavateli – tím splníte povinnost oznámit mu nástup na mateřskou dovolenou a zároveň požádáte OSSZ prostřednictvím svého zaměstnavatele o peněžitou pomoc v mateřství.

Před 5. měsícem věku dítěte pak navštivte svého zaměstnavatele s žádankou o dovolenou po skončení mateřské dovolené a s žádostí o rodičovskou dovolenou. Zároveň si na OSSZ požádejte o Potvrzení o denním vyměřovacím základu, které přiložíte k Žádosti o rodičovský příspěvek podávané na Úřadě práce. Příslušné formuláře si můžete vyplnit a vytisknout na stránkách http://formulare.mpsv.cz.

Pozor: Pro OSVČ a cizinky pracující v ČR platí jiná pravidla!

Odpovídala Barbora Kudrhalt Suchá z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků