Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Máte v případě pracovní cesty nárok na zaplacení zálohy?

Výkon některých zaměstnání vyžaduje, aby zaměstnanci jezdili na pracovní cesty. Zaměstnanec obvykle musí během pracovní cesty hradit celou řadu nákladů, např. ubytování či stravu. Je ale povinen tyto výdaje platit ze svého s tím, že mu to zaměstnavatel později proplatí?

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Máte v případě pracovní cesty nárok na zaplacení zálohy?
V pracovní smlouvě mám sjednáno, že mě zaměstnavatel může vyslat na pracovní cestu. Měl bych jet příští týden do Českých Budějovic. Zaměstnavatel mi říká, že mi všechny náklady uhradí, až se vrátím, a to v příští výplatě. Jenže já nemám na to, abych si platil hotel celý týden. Můžu po zaměstnavateli požadovat nějakou zálohu předem?

Pracovní cesta a její náklady

Pracovní cestou je časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce do jiného místa, než má sjednané jako místo výkonu své práce. Zaměstnanci v souvislosti s pracovní cestou mohou vzniknout různé náklady, například na jízdenku na vlak či autobus, za ubytování či za stravu atd. Náhradu těchto nákladů nese zaměstnavatel, a to za podmínek stanovených zákoníkem práce.

Záloha na cestovní náhrady

Před samotným vysláním na pracovní cestu je vám zaměstnavatel povinen podle zákoníku práce poskytnout zálohu na cestovní náhrady, které vám v souvislosti s touto cestou vzniknou, a to až do jejich předpokládané výše. Chystáte-li se na pracovní cestu do Českých Budějovic nebo kamkoliv jinam po České republice, musí vám zaměstnavatel tuto zálohu poskytnout v českých korunách. Se zaměstnavatelem se můžete také domluvit na zapůjčení firemní platební karty za účelem úhrady nákladů.

Po návratu z pracovní cesty pak musíte zaměstnavateli poskytnutou zálohu vyúčtovat, a to do 10 dnů po skončení pracovní cesty (pokud se se zaměstnavatelem nedohodnete na jiném termínu). Vyúčtování se provádí předložením písemných dokladů, kterými prokážete vaše výdaje během pracovní cesty (například jízdenky, doklad o zaplacení ubytování, účtenka za taxi atd.). Poskytnutou zálohu či její část, kterou jste neutratil, jste povinen zaměstnavateli neprodleně vrátit.

Dohoda o neposkytnutí zálohy

Se zaměstnavatelem se můžete také dohodnout, že vám zálohu na cestovní náhrady předem neposkytne. Bez vašeho souhlasu tak ovšem učinit nemůže. Forma dohody stanovena není, proto se takto můžete domluvit jak ústně, tak i písemně.

V případě dohody o neposkytnutí zálohy vám zaměstnavatel poskytne cestovní náhrady teprve po tom, co mu předáte písemné doklady potřebné k vyúčtování. Cestovní náhrady vám však zaměstnavatel musí poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu vy předáte potřebné doklady. Zaměstnavatel tedy nemůže vázat výplatu cestovních náhrad na termín vaší příští výplaty.

Závěr

Pokud jste se nedohodl se zaměstnavatelem, že vám zálohu na pracovní cestu neposkytne, musí vám dát finanční prostředky potřebné k uskutečnění pracovní cesty již před nástupem na tuto cestu.

Přečtěte si pozorně vaši pracovní smlouvu. Pokud dohodu o neposkytování záloh v pracovní smlouvě nebo případně v jiném dokumentu sjednanou nemáte a nedohodl jste se se zaměstnavatelem na tomto ani ústně, musí vám zálohu před pracovní cestou poskytnout. Nemůže vás nutit, abyste si náklady cesty hradil sám s tím, že vám je později proplatí.

Odpovídal Ondřej Chlada z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků