Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Kdy může zaměstnavatel přeložit zaměstnance do jiného závodu

Propouštění z důvodu nedostatku práce nebo rušení závodu se v důsledku ekonomické krize dotklo mnoha zaměstnanců. Jak je to ale v případech, kdy chce zaměstnavatel místo propouštění zaměstnance přeložit do jiného závodu?

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Kdy může zaměstnavatel přeložit zaměstnance do jiného závodu
Dobrý den, v našem závodě se propouští z důvodu nedostatku práce. Zaměstnavatel má sice ještě jeden závod v jiném městě asi 30 km vzdáleném, vedení nás tam chce přeložit, ale tomu kdo tam nepřejde, nevyplatí odstupné. Postupují správně? 

Místo výkonu práce

Možnost vašeho "přeložení" do jiného závodu zaměstnavatele bude záviset na tom, jak jste si v pracovní smlouvě sjednala se svým zaměstnavatelem místo výkonu práce.

Místo výkonu práce je jednou ze tří povinných náležitostí pracovní smlouvy a může být sjednáno různě. Zákoník práce připouští, aby místo výkonu práce bylo sjednáno např. jako (1) konkrétní adresa pracoviště, (2) obec, (3) kraj, případně i (4) celá Česká republika apod. Zákoník práce také umožňuje, aby si zaměstnanec se zaměstnavatelem sjednali několik míst výkonu práce.

V rámci sjednaného místa výkonu práce pak může zaměstnavatel jednostranně určit, kde přesně máte pracovat. V případě místa výkonu práce, které je sjednáno jako konkrétní - adresa pracoviště, zaměstnavatel možnost přesunovat zaměstnance nemá. Pokud však máte místo výkonu práce sjednáno šířeji, pak v rámci sjednané "oblasti" může zaměstnavatel měnit pracoviště, na kterém jste povinna vykonávat práci, a to i bez vašeho souhlasu.

Široce sjednané místo výkonu práce

Z vašeho dotazu není zřejmé, zda závod, do kterého vás chce zaměstnavatel přeložit, spadá do místa výkonu práce sjednaného ve vaší pracovní smlouvě. Vzhledem k tomu, že závod je v jiném městě, musela byste mít v pracovní smlouvě místo výkonu práce sjednáno šířeji než jedna obec, nebo byste musela mít sjednáno více míst výkonu práce. Pokud by tomu tak bylo, může zaměstnavatel požadovat, abyste začala pracovat v tomto jiném závodě.

V takovém případě jste povinna uposlechnout pokyn zaměstnavatele a začít vykonávat práci v jiném závodě. Pokud byste pokyn nesplnila a nedostavila se k výkonu práce do tohoto závodu, jednalo by se o porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vámi vykonávané práci ("porušení pracovní kázně") - o neomluvenou absenci. Váš zaměstnavatel by pak mohl z tohoto porušení vyvodit příslušné důsledky. Za splnění určitých podmínek by s vámi mohl i jednostranně ukončit pracovní poměr bez nároku na jakékoliv odstupné.

Pokud se změnou svého pracoviště nesouhlasíte, je jedinou možností dohodnout se se zaměstnavatelem na rozvázání pracovního poměru dohodou anebo dát zaměstnavateli výpověď. V obou případech však rovněž nemáte nárok na odstupné. Zároveň za trvání výpovědní doby budete muset respektovat pokyn vašeho zaměstnavatele, ve kterém závodě máte vykonávat práci. Pokud byste totiž tento pokyn nerespektovala, mohl by vám zaměstnavatel i v průběhu výpovědní doby okamžitě zrušit pracovní poměr pro zvlášť hrubé porušení pracovní kázně z důvodu dlouhodobé neomluvené absence.

Úzce sjednané místo výkonu práce

Pokud místo výkonu práce sjednané ve vaší pracovní smlouvě nezahrnuje druhý závod vašeho zaměstnavatele, nemůže vás tam zaměstnavatel jednostranně přeložit. Jak vyplývá z vašeho dotazu, zaměstnavatel však ve vašem současném závodě pro vás již nebude mít práci.

Proto připadají v úvahu dvě možnosti. Zaměstnavatel s vámi může sjednat dohodu o změně vaší pracovní smlouvy, kterou změníte sjednané místo výkonu práce. K této dohodě vás však nemůže nutit.

Jestliže se změnou místa výkonu práce nesouhlasíte, může vám dát zaměstnavatel výpověď, a to buď z důvodu zrušení části zaměstnavatele, nebo pro vaši nadbytečnost vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele o organizačních změnách. V případě obou výpovědí budete mít nárok na odstupné ve výši minimálně trojnásobku vaší průměrné měsíční mzdy.

Rada na závěr

Abychom mohli odpovědět na otázku, zdali váš zaměstnavatel postupuje správně, je nejprve nutné zjistit, jak máte v pracovní smlouvě dohodnuté místo výkonu práce. Jestliže závod, kam vás chce zaměstnavatel převést, spadá do oblasti, kterou máte sjednanou jako místo výkonu práce, pak je jeho postup správný a on po vás může požadovat, abyste práci vykonávala v tomto druhém závodě.

Pokud je ovšem druhý závod jinde, než je místo výkonu práce, které máte sjednané v pracovní smlouvě, pak s vámi musí zaměstnavatel uzavřít dohodu o změně pracovní smlouvě obsahující změnu místa výkonu práce. Nechcete-li tuto dohodu uzavřít, nemůže vás zaměstnavatel nutit pracovat ve druhém závodě. Pokud vám dá zaměstnavatel kvůli těmto organizačním změnám výpověď, nemůže vám nevyplatit odstupné s odůvodněním, že jste navrhovanou změnu sjednaného místa výkonu práce odmítla.

Na dnešní dotaz odpovídal Ondřej Chlada, advokátní kancelář Randl Partners, člen Ius Laboris.

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz 
yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků