Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Kdy mi může dát zaměstnavatel výpověď pro nadbytečnost?

V pracovním životě se to může stát každému z nás. Zaměstnavatel se rozhodne omezit výrobu, činnost některého oddělení nebo jen zrušit právě pozici, kterou u něj vykonáváme – a my se staneme pro zaměstnavatele nadbytečnými. Co ale nadbytečnost znamená a jaká jsou naše práva, když s námi chce zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr pro nadbytečnost?

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Kdy mi může dát zaměstnavatel výpověď pro nadbytečnost?
Pracuji jako vedoucí účtárny. Na přelomu loňského a letošního roku jsem byla 5 týdnů v pracovní neschopnosti. Po jejím skončení jsme v účtárně měli mnoho přesčasů, abychom zvládli požadovanou práci. Kvůli tomu si pak na mě podřízení stěžovali u ředitele. Ředitel si mě v březnu zavolal a ústně oznámil, že mi dává výpověď pro nadbytečnost. Když jsem po něm chtěla vysvětlení a aby mi výpověď předal písemně, tak mně řekl, že stačí, že to řekl a víc se už o tom se mnou nebude bavit a že si povede účtárnu sám. V podstatě si vůbec nevím rady, co mám dělat.

Nadbytečnost zaměstnance

Nadbytečností se rozumí, že už vaše práce nebude dále pro zaměstnavatele potřebná v důsledku organizační změny, a proto se zaměstnavateli v takovém případě umožňuje skončit s vámi pracovní poměr.

Rozhodnutí o organizační změně

Výpovědi (nebo dohodě o rozvázání pracovního poměru) musí předcházet tzv. rozhodnutí o organizační změně, která může spočívat ve změně úkolů, technického vybavení, snížení počtu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo v jiných organizačních změnách. Ačkoliv toto rozhodnutí nemusí být spojeno s absolutním snížením počtu zaměstnanců a může se tedy týkat i jen některých zaměstnanců s ohledem na jejich profesi nebo kvalifikaci, nemůže být motivováno snahou zbavit se „nepohodlného“ zaměstnance.

Pokud by vás ředitel plánoval nahradit jiným zaměstnancem (i když původně tvrdil, že si účtárnu povede sám), nebyla by ve skutečnosti účelem jeho rozhodnutí organizační změna a nebylo by tak možné uplatnit nadbytečnost jako výpovědní důvod.

Výpověď pro nadbytečnost

Po přijetí rozhodnutí o organizační změně může zaměstnavatel přistoupit k výpovědi pro nadbytečnost a to tak, aby organizační změna nastala nejpozději den po uplynutí vaší výpovědní doby (např. když skončí výpovědní doba 31. 5. 2012, musí organizační změna nastat nejpozději 1. 6. 2012). Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel není povinen zveřejnit rozhodnutí o organizační změně, postačí, pokud vás s ním seznámí nejpozději v samotné výpovědi.

Na rozdíl od tohoto rozhodnutí, které nemusí být ani písemné, vám už výpověď musí být předána písemně, jinak je absolutně neplatná. Neplatné skončení pracovního poměru ovšem musíte i tak uplatnit žalobou u soudu nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měla skončit výpovědní doba.

Právo na odstupné

V případě, že s vámi zaměstnavatel skončí pracovní poměr pro nadbytečnost (ať již výpovědí, nebo dohodou), náleží vám nárok na zákonné odstupné. Od 1. ledna 2012 se výše odstupného – počet násobků průměrného výdělku – odvozuje od délky trvání pracovního poměru k danému zaměstnavateli (pracovní poměr kratší než 1 rok – jednonásobek, alespoň 1 rok a kratší než 2 roky – dvojnásobek, alespoň 2 roky – trojnásobek).

Závěr

Když zaměstnavatel pochybí a dá vám výpověď pouze ústně, jedná se o absolutně neplatnou výpověď. O neplatnou výpověď pro nadbytečnost by se zpravidla jednalo i tehdy, pokud je vaše nadbytečnost „fikcí“ (vaše pracovní místo se neruší a zaměstnavatel přijme nebo plánuje přijmout na vaše místo jiného zaměstnance).

V takovém případě vám doporučujeme oznámit zaměstnavateli, že trváte na dalším zaměstnávání, a podat k soudu žalobu na neplatnost výpovědi, a to nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl skončit pracovní poměr. Pokud tak neučiníte, bude výpověď považována za platnou.

Odpovídal: David Borovec z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.
 
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků