Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Délka pracovní doby v nepřetržitém pracovním režimu

Spousta z nás je zvyklých na délku týdenní pracovní doby v rozsahu 40 hodin týdně. Zákoník práce však vyjmenovává kategorie zaměstnanců a formy zaměstnávání, kde stanovuje pracovní dobu v rozsahu kratším, než je 40 hodin týdně.

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Délka pracovní doby v nepřetržitém pracovním režimu
Před více než dvěma roky jsem začal pracovat jako noční hlídač v nepřetržitém provozu. V pracovní smlouvě mám uvedeno, že můj pracovní týden je 40hodinový. Je pravda, že tuto smlouvu jsem podepsal, ale podle mě je v rozporu se zákoníkem práce, který stanovuje týdenní pracovní dobu na 37,5 hodiny. Má za povinnost zaměstnavatel pracovní smlouvu upravit v souladu s platným zákoníkem práce? Nebo s tím, že to takto bylo podepsáno, už nemohu nic dělat?

Specifika nepřetržitého provozu

V rámci nepřetržitého pracovního režimu se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Uplatňuje se v oblastech, které vyžadují výkon práce v provozu zaměstnavatele 24 hodin denně po 7 dní v týdnu. To, že je pracovní režim zaměstnance klasifikován jako nepřetržitý, má význam především pro délku pracovní doby a doby odpočinku.

V zákoníku práce jsou stanoveny maximální limity týdenní pracovní doby, nad které nesmí zaměstnavatel zaměstnancům práci rozvrhovat. Základní délka stanovené týdenní pracovní doby činí 40 hodin týdně. Tato délka však platí pouze pro zaměstnance, kteří pracují v jednosměnném pracovním režimu a jedná se o čistou dobu práce bez přestávek v práci na jídlo a oddech a bez práce přesčas.

Pro jiné pracovní režimy, které jsou pro zaměstnance náročnější, je stanovená týdenní pracovní doba zkrácena pod 40 hodin. Tak je tomu i ve vašem případě, tedy v nepřetržitém pracovním režimu, pro který zákoník práce stanoví týdenní pracovní dobu na 37,5 hodiny.

Lze se od těchto limitů v pracovní smlouvě odchýlit?

Stanovením maximální délky týdenní pracovní doby zákoníkem práce je poskytnuta zaměstnancům ochrana před nepřiměřenými nároky zaměstnavatele. Nad tyto limity se proto nelze odchýlit ani dohodou zaměstnance a zaměstnavatele.

Z vašeho dotazu vyplývá, že ačkoli jste si se zaměstnavatelem sjednal týdenní pracovní dobu 40 hodin, zařadil vás zaměstnavatel do nepřetržitého pracovního režimu, kde již po dobu 2 let pracujete. Z této skutečnosti lze usuzovat, že jste se se zaměstnavatelem konkludentně (tj. fakticky, ne písemně) dohodl na změně, resp. zrušení výše uvedeného ustanovení pracovní smlouvy. Pokud tedy pracujete v nepřetržitém pracovním režimu, může vám zaměstnavatel rozvrhovat směny pouze v zákonném limitu, tj. 37,5 hodiny práce týdně

Upozorňujeme však, že i když někteří zaměstnanci vašeho zaměstnavatele jsou zařazeni v nepřetržitém pracovním režimu, může mít zaměstnavatel pro určité pracovní pozice nebo oddělení pouze jednosměnný pracovní režim. V takovém případě by u těchto zaměstnanců platila skutečně 40hodinová stanovená týdenní pracovní doba. Bude vždy důležité, zda dochází k pravidelnému střídání zaměstnanců ve směnách se souběžným výkonem práce navazujících směn maximálně 1 hodinu.

Shrnutí

Práci v nepřetržitém pracovním režimu zaměstnavatel nesmí rozvrhovat na více než 37,5 hodiny týdně.

Možnosti vašeho dalšího postupu jsou následující: Zjistěte si, zda skutečně vaše pracovní pozice spadá do nepřetržitého pracovního režimu. Pokud ano a s prací v tomto režimu jste souhlasil, upozorněte zaměstnavatele na to, že v nepřetržitém provozu smíte pracovat nejvýše 37,5 hodiny za týden. Práce nad tento rozsah bude prací přesčas, za kterou budete mít nárok na příplatek či náhradní volno. Zároveň mu navrhněte příslušné ustanovení v pracovní smlouvě změnit nebo vypustit. Toto je možné provést písemným dodatkem k pracovní smlouvě.

Odpovídaly Barbora Kudrhalt Suchá a Lucie Neuvirtová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz. 
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků