Hlavní obsah
Uchazeči o zaměstnání si mohou najít vhodný kurz na zvýšení kvalifikace i sami. Foto: Profimedia.cz

O rekvalifikace přes úřad práce je zájem

Více než třicet tisíc uchazečů o zaměstnání prošlo od ledna do konce října letošního roku některým z rekvalifikačních kurzů pořádaných Úřadem práce České republiky (ÚP ČR). Cílem rekvalifikačních kurzů je umožnit lidem, kterým hrozí, že přijdou o práci, nebo už jsou nezaměstnaní, získání nové kvalifikace a tím pádem zvýšit jejich šance na trhu práce.

Uchazeči o zaměstnání si mohou najít vhodný kurz na zvýšení kvalifikace i sami. Foto: Profimedia.cz
O rekvalifikace přes úřad práce je zájem

„Jde o to, aby uchazeč nebo zájemce o zaměstnání, který takovým kurzem úspěšně projde, našel v co nejkratší době novou práci. Úřad mu v tomto ohledu pomůže, je ale nutné zvážit všechna pro a proti, aby se vynaložená snaha nakonec neminula účinkem,“ říká generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková.

Má-li rekvalifikační kurz skutečně splnit svůj účel, je třeba, aby byl tzv. ušit na míru konkrétnímu uchazeči
Marie Bílková, ÚP ČR

V roce 2011 prošlo rekvalifikacemi 45 521 lidí, loni absolvovalo kurzy 25 199 uchazečů. Má-li rekvalifikační kurz skutečně splnit svůj účel, je podle Bílkové třeba, aby byl tzv. ušit na míru konkrétnímu uchazeči. Jeho skladba a zaměření musí odpovídat nejen požadavkům doby, ale také konkrétní situaci na trhu práce.

Operativní reakci brzdí výběrová řízení

V tomto ohledu trochu komplikuje situaci současný zákon o veřejných zakázkách, podle něhož musí ÚP ČR dodavatele rekvalifikací vždy vysoutěžit. „Tím pádem bohužel často dochází ke zpoždění a místo toho, aby kurzy už běžely a operativně reagovaly na potřeby trhu práce, musíme čekat s jejich otevřením, dokud neskončí výběrové řízení. Jsem přesvědčena, že eventuální změna zákona by prospěla všem složkám trhu práce,“ upozorňuje Marie Bílková.

Podmínkou účasti je evidence na ÚP

Člověk, který má zájem o kurz hrazený ÚP ČR, musí splnit několik podmínek. Je třeba, aby se jednalo o uchazeče o zaměstnání, který je zapsán do evidence Úřadu práce ČR. Délka evidence nehraje žádnou roli.

Dotyčný musí mít také odpovídající předpoklady požadované v rámci konkrétního kurzu, například stupeň vzdělání či určité dovednosti a znalosti. V neposlední řadě je nutné, aby byl zájemce zdravotně způsobilý, a to nejen pro absolvování kurzu, ale také pro výkon nové profese. Po dobu, kdy rekvalifikace probíhá, pokud má dotyčný nárok na podporu v nezaměstnanosti, pobírá 60 % předchozího čistého měsíčního příjmu.

Mezi zájemci vedou ženy

Klienti ÚP ČR nejčastěji volí rekvalifikace zaměřené na základní i speciální počítačové dovednosti, zdravotní a sociální oblast, účetnictví, svářečské kurzy, kosmetické či masérské služby nebo chtějí získat řidičské průkazy (od sk. C) včetně těch profesních. Zájem je i o profesi cvičitele fitness, cukráře a grafika.

Z celkového počtu lidí, kteří během prvních deseti měsíců letošního roku absolvovali rekvalifikaci, bylo 58,6 % žen. Nejčastěji se rozhodují pro změnu profese nebo pro další prohloubení znalostí lidé mezi 20–24 a 35–39 lety. Nejpočetněji jsou mezi účastníky kurzů zastoupeni uchazeči s výučním listem, maturitou a se základním vzděláním.

Po profesi musí být poptávka

Pokud se člověk rozhodne absolvovat rekvalifikaci zabezpečovanou ÚP ČR, je třeba, aby tuto skutečnost sdělil příslušnému kontaktnímu pracovišti. O jeho přijetí rozhodnou výsledky profesně poradenského pohovoru, během kterého pracovník ÚP ČR zjišťuje, zda absolvování vybraného kurzu skutečně zvýší šance dotyčného na získání nové práce. Podstatné je, zda je po konkrétní profesi poptávka.

V případě kladného stanoviska pak ÚP ČR uzavře se školicím zařízením i se samotným účastníkem písemnou dohodu. K podpisu musí dojít nejpozději v den zahájení kurzu. Úřad pak uhradí za uchazeče veškeré náklady na rekvalifikaci a může mu poskytnout i příspěvek na výdaje s ní spojené, jako je například jízdné či pojištění pro případ škody. Na tyto příspěvky ale nevzniká automaticky nárok.

Možný je i kurz dle vlastního výběru

Uchazeči o zaměstnání si mohou najít vhodný kurz na zvýšení kvalifikace i sami. Stačí oznámit tuto skutečnost svému zprostředkovateli na ÚP ČR, vyplnit patřičné formuláře a nejpozději 14 dní před zahájením kurzu je doložit příslušnému pracovišti ÚP ČR. Požadavek posoudí odborná komise úřadu podle podobných kritérií jako v předchozím případě včetně kvality požadovaného kurzu. Proplacení rekvalifikace není nárokové a je možné jen za dobu, kdy je daný člověk v evidenci úřadu.

„Vlastní výběr rekvalifikace vyžaduje aktivitu a iniciativu ze strany uchazeče, který se nejen rozhoduje o svém dalším profesním směřování, ale zároveň vybírá kurz tak, aby mu co nejvíce pomohl. Je tak daleko více motivován k učení i k následnému využití nových poznatků a dovedností,“ doplňuje generální ředitelka Marie Bílková.

Žádat mohou i firmy

O příspěvek na získání nebo obnovení kvalifikace svých pracovníků mohou ÚP ČR požádat i zaměstnavatelé. Po důkladném posouzení a na základě písemné dohody jim úřad poskytne příspěvek na realizaci kurzu.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků