Hlavní obsah
Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách každým rokem narůstá. Foto: Profimedia.cz

Nový projekt usnadní výuku znevýhodněných dětí

Učitelé v běžných školách jsou často postaveni před nesnadný úkol: Jak dětem vysvětlit, že spolužák je na vozíčku, jaké vhodné pomůcky pro jeho výuku zvolit nebo jak předcházet konfliktům ve třídách? Do škol totiž v posledních letech přichází rostoucí počet znevýhodněných dětí, které je třeba zapojit do výuky.

Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách každým rokem narůstá. Foto: Profimedia.cz
Nový projekt usnadní výuku znevýhodněných dětí

Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s organizací Člověk v tísni přichází s projektem, který usnadní práci pedagogům i jejich asistentům, a zároveň pomůže znevýhodněným školákům na cestě ke vzdělání.

Bez individuálního přístupu to nejde

„Inkluzívnímu vzdělávání – tj. vzdělávání, kdy se ve třídách spolu vzdělávají děti se zdravotním postižením, stejně jako nadané dětí cizinců, děti jiného etnika i většinové společnosti – se na naší škole věnujeme již několik let. Samozřejmostí je individuální přístup a podpora každého žáka podle jeho reálných schopností a odlišnosti od průměru,“ vysvětluje ředitel Vladimír Foist ze ZŠ Poběžovice a dodává:

„Pro naše potřeby přivítáme vytvoření funkčního systému dalšího vzdělávání učitelů v této oblasti a možná ještě více i komplexní návrh řešící postavení asistentů pedagoga.“

Počet potřebných žáků roste

Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v běžných školách každým rokem narůstá a zvyšuje se i počet škol, které takové žáky přijímají. Podle Statistické ročenky školství se jen za posledních pět let počet žáků se SVP v běžných školách zvýšil téměř o pět tisíc. Počet běžných škol, které žáky se SVP přijaly, se pak ve stejném období zvýšil o 132 škol.

Vytvoří katalogy podpůrných opatření

Během dvou let trvání projektu odborníci vytvoří katalogy podpůrných opatření (tzn. soubor nástrojů a metod používaných ve vzdělávání pro konkrétní situace a obtíže znevýhodněných dětí), které pak otestují na vybraných školách.

„Chceme poskytnout učitelům nástroj, podle kterého snadno zjistí, na co má dítě znevýhodněné nebo s postižením nárok – kompenzační pomůcky, pracovní prostředí, uzpůsobené metody práce atd. Katalogy zpřehlední systém vzdělávání žáků se SVP, a tím sníží obavy škol ze zařazení těchto žáků do běžných tříd bez ohledu na jejich postižení či znevýhodnění,“ představuje cíle projektu hlavní řešitel Jan Michalík z Univerzity Palackého v Olomouci.

Pomohou asistenti pedagoga

„Naším cílem je nerozřazovat děti do předem určených kategorií, ale nabídnout pedagogům konkrétní pomoc, které mohou využít, aby u každého dítěte dosáhli jeho osobního maxima,“ vysvětluje Tomáš Habart ze společnosti Člověk v tísni.
Tento cíl pomáhají školám naplňovat také asistenti pedagoga. Ve školách dnes působí téměř pět tisíc asistentů. Stále však není ujednocena metodika jejich práce a ve třídách pracují nejednotným způsobem.

Školením projde přes tři tisíce lidí

V rámci projektu vznikne nový obsah vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga a podrobné osnovy 42 vzdělávacích kurzů, které absolvuje více než tři tisíce pedagogických pracovníků. Uskuteční se dvě celostátní konference a více než 50 odborných workshopů pro více než 700 pedagogických a poradenských pracovníků, zástupců ministerstev, asociací pedagogů, krajů či pedagogických fakult.

Všech akcí se budou moci účastnit zákonní zástupci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením či sociálním a zdravotním znevýhodněním. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Podrobnosti na www.inkluze.upol.cz.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků