Hlavní obsah

Novela mění i podporu osob se zdravotním postižením a získávání zelených karet

Novela zákona o zaměstnanosti prošla poslaneckou sněmovnou minulý týden. Návrhy a samotné změny ministerstva práce a sociálních věcí se týkají především nelegální práce, zelených karet a zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Novela mění i podporu osob se zdravotním postižením a získávání zelených karet

Za umožnění výkonu nelegální práce by měla být zvýšena pokuta a to ze 2 miliónů na 5 miliónů Kč. Osoby, které nelegální práci vykonávají, za ní nejsou odměňovány odpovídající mzdou, pracují velice často v nevyhovujících pracovních podmínkách a v rozsahu překračujícím stanovenou týdenní pracovní dobu. Poznatky z praxe ukázaly, že maximální možná výše pokuty 2 milióny Kč není dostatečným preventivním opatřením před nelegálním jednáním.

V rámci agentur práce bude moci fyzická osoba být odpovědným zástupcem pro zprostředkování zaměstnání pouze u jedné právnické osoby a současně nebude smět být sama držitelem povolení ke zprostředkování zaměstnání.

Podle dosavadní platné právní úpravy může být ustanovena do této funkce u dvou právnických osob a zároveň může sama mít povolení ke zprostředkování zaměstnání.

Více informací zde

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením bude poskytován na zaměstnaní plně invalidní osoby, jejíž schopnost vykonávat soustavnou výdělečnou činnost poklesla nejméně o 66 %, nejvýše v částce 2700 Kč, na ostatní zaměstnané osoby se zdravotním postižením nejvýše v částce 8000 Kč

Příspěvek však nebude poskytován na ty zaměstnance, jejichž délka týdenní pracovní doby ve více pracovních poměrech přesáhne 40 hodin týdně. Dále nebude příspěvek poskytován na zaměstnance, kteří jsou osobami závislými na pomoci jiné fyzické osoby ve IV. stupni (plná závislost).

Zelené karty pro cizince

Do novely zákona o zaměstnanosti byl rovněž zapracován projekt tzv. „Zelených karet. Novelou zákona bude zaveden nový druh povolení k dlouhodobému, tzv. „zelená karta“. Zelená karta bude mít duální charakter, to znamená, že se bude jednat zároveň o povolení k zaměstnání i o povolení k pobytu.

Smyslem této úpravy je odstranění nadbytečných administrativních překážek bránících operativnímu přístupu cizinců na trh práce v profesích, které nejsou v době 30 dnů od nahlášení volného pracovního místa úřadu práce obsazena českým občanem. K tomuto účelu povede Ministerstvo práce a sociálních věcí centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty.

Změny zákona o pomoci v hmotné nouzi

Navrhované změny se týkají především dvou oblastí, a to výše příspěvku na živobytí a způsobů výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi.

Smyslem úprav má být podle ministerstva práce a sociálních věcí bonifikovat (zvýhodnit) osoby, které se skutečně snaží zvýšit si příjem vlastní prací, tedy pracují na „běžném trhu práce“ či vykonávají veřejně prospěšné práce či krátkodobé zaměstnání nebo ty, které se snaží uchovat si, popř. rozvinout své pracovní návyky a pracovní potenciál a vykonávají určité činnosti v rámci dobrovolnické nebo veřejné služby.

Rozdělení příspěvků

Rozdělení příspěvků bude probíhat tak, že ti, kteří vykonávají dobrovolnickou službu nebo veřejnou službu v rozsahu alespoň 30 hodin měsíčně, dostanou částku odpovídající životnímu minimu, zvýšenou o polovinu rozdílu mezi životním minimem osoby a existenčním minimem.

Ti kteří vykonávají dobrovolnickou službu nebo veřejnou službu v rozsahu alespoň 20 hodin měsíčně, dostanou částku odpovídající životnímu minima.

Ti, kteří nevykonávají dobrovolnickou službu nebo veřejnou službu alespoň v rozsahu 20 hodin měsíčně, dostanou částku odpovídající výši existenčního minima.

Veřejnou službu budou moci organizovat obce. Tato služba bude spočívat v pomoci obci v záležitostech, které jsou v jejím zájmu, jako je např. zlepšování životního prostředí, udržování čistoty a pomoc v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků