Hlavní obsah

Co dělat, když vás na pracovišti někdo šikanuje

Už i pro šikanování a psychoteror se v České republice vžil anglický termín: „mobbing“. Jeho základem je anglické sloveso „to mob“, které znamená obtěžovat, dotírat. Kdy k němu dochází? Ve chvíli, kdy je oběť vystavena systematickému šikanování ze strany svých kolegů nebo nadřízeného.

Co dělat, když vás na pracovišti někdo šikanuje

Za mobbing se považují situace, které mohou oběť znevážit a poškodit, snížit jeho sebeúctu či sebevědomí nebo dokonce způsobit škody na jeho zdraví.

Následkem mobbingu pak mohou být nejrůznější psychosomatické symptomy, které mohou ve vážných případech vést až k sebepoškozování či sebevraždě (přibližně 20 % sebevražd je důsledkem mobbingu). Žádný ze šikanovaných se ale nestane obětí jen tak, bez příčiny.

Jaké formy chování či postupy je možné považovat za mobbing? Podle odborníků všechny následující aktivity, pokud jste jim vystavováni minimálně 1 x týdně po dobu alespoň 6 měsíců:

Útoky na možnost vyjádřit se příp. svěřit

Nadřízený či kolegové omezují Vaše možnosti vyjádřit se (něco sdělit) • neustále jste přerušován/a jste terčem nadávek a křiku Vaše práce je neustále kritizována neustále je kritizován Váš soukromý život jste vystaven/a „teroru po telefonu" je Vám ústně či písemně vyhrožováno je Vám upírán kontakt prostřednictvím znevažujících pohledů nebo gest je Vám upírán kontakt prostřednictvím různých náznaků, aniž by vám to bylo řečeno přímo.

Útoky na sociální vztahy

„Nemluví se" s Vámi či je kolegům zakazováno s Vámi mluvit nemáte možnost dotyčné/ho/ou oslovit jste posazen/a do místnosti, která je daleko od Vašich kolegů je s Vámi zacházeno, jako kdybyste byl/a „vzduch".

Útoky na Vaši pověst, úctu a vážnost

Za Vašimi zády jsou o Vás šířeny pomluvy zesměšňují Vás jste v podezření, že nejste duševně zcela v pořádku je napodobována Vaše chůze, hlas nebo gesta za účelem zesměšnit Vás či dělat si legraci na Váš účet je napadáno Vaše politické či náboženské přesvědčení je zesměšňován Váš soukromý život je zesměšňována či znevažována Vaše národnost nutí Vás vykonávat práce, která zraňuje Vaše sebevědomí Vaše pracovní místo je znevažováno a hodnoceno nevhodným způsobem Vaše rozhodnutí jsou zpochybňována příp. nejsou brána vůbec v potaz jste častován/a obscénními nadávkami či znevažujícími výrazy.

Útoky na kvalitu pracovního či osobního života

Nedostáváte žádné pracovní úkoly dostáváte nesmyslné pracovní úkoly dostáváte úkoly, které jsou hluboko pod úroveň Vašich dovedností a možností dostáváte obtížně splnitelné úkoly dostáváte úkoly, převyšující Vaši kvalifikaci s úmyslem, aby byla prokázána Vaše neschopnost.

Útoky na zdraví

Jste nucen/a do práce, která poškozuje zdraví je Vám vyhrožováno fyzickým násilím je proti Vám použito lehčího násilí, abyste si to „lépe pamatoval/a" jste tělesně zneužíván/a jsou Vám způsobeny fyzické škody doma nebo na pracovišti jste sexuálně obtěžovaná/ý (osahávání apod.).

Mobbing je specifický svou „plíživostí“. To, co se zprvu může zdát jako nejapné vtipy kolegů, může skutečně časem vyústit ve vážné zdravotní komplikace. Dá se řici, že mobbing probíhá ve 4 fázích:

První fáze: Konflikty, první útoky, první schválnosti či drzosti, kupř. šíření pomluv, zadržování informací, které iniciuje "mobber", zatím ještě nikterak plánovitě.
Druhá fáze: Přechod k mobbingu - systematický psychoteror, kdy jsou již záměrně a plánovitě připravované (jednou nebo více osobami), ale i prováděné činnosti proti oběti s cílem ji poškodit.
Třetí fáze: Nezákonnosti, přehmaty a přestupky ze strany kolegů či nadřízeného - zde již dochází ke konkrétnímu napadání, ubližování nebo útokům (např. obvinění z duševní vyšinutosti atp.), nespravedlivým obviněním jako i cílenému pracovnímu přetěžování (příp. podceňování). Mobovaný je před vedoucími, kolegy nebo dokonce u vedení označen jako "černá ovce", což samozřejmě vyvolá celou lavinu dalších přehmatů a křivd (důtka případně vyhrožování výpovědí). Samotnému procesu mobbingu se tím dostává jakéhosi schválení či požehnání od vedení společnosti a stává se tak zcela legální a oficiální formou chování či jednání.
Čtvrtá fáze: Zavržení a vyloučení ze světa práce - cíle je dosaženo, oběť je vypuzena. Postižený/ná je nyní zlomen/a v celé struktuře své osobnosti a vykazuje v této fázi obvykle právě ty znaky chování, které jí byly od samého počátku (neoprávněně) vytýkány. (Princip vymývání mozku!) Zaměstnavatel se musí s tímto stavem vypořádat a dojde k nespravedlivému rozhodnutí (např. výpovědi).

Braňte se!

Pokud nabudete dojmu, že jste se skutečně stali obětí mobbingu, neváhejte ani chvilku a braňte se. Zamyslete se nad tím, kdo je tím největším agresorem a lídrem skupiny, která vás „napadá“ a pokuste se s ním promluvit o samotě. Využijte momentu překvapení a na rovinu se ho zeptejte, co mu na vás vadí. Během rozhovoru druhou stranu neobviňujte a nezahrnujte výčitkami. Jednoduše danému člověku popište, jak se cítíte a jak nepříjemná je pro vás tato situace. Čím dříve se pokusíte nepříjemnou situaci vyřešit, tím lépe.

Pokud totiž k mobbingu dochází delší dobu, agresor si na to zvykne natolik, že už ani při případném otevřeném rozhovoru s „obětí“ není schopen připustit, že by jeho chování bylo nesprávné. A potom už je velmi obtížné něco změnit. Často také pomůže, pokud svoji situaci proberete s nadřízeným (pokud není součástí skupiny agresorů). Mobbing má totiž velmi negativní dopad na produktivitu práce v týmu, a proto by mělo být v zájmu nadřízených, aby tento stav pokud možno vůbec nenastal.

Další informace o diskriminaci naleznete např. na www.diskriminace.cz, www.sikana.cz nebo www.stop-discrimination.info.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Seznam.cz zavádí tlačítko Líbí se

Dejte redakci i ostatním čtenářům vědět, jaký obsah stojí za přečtení.

Články s nejvyšším počtem Líbí se se budou častěji zobrazovat na hlavní stránce Seznamu a přečte si je více lidí. Nikomu tak neuniknou zajímavé zprávy.

Reklama

Výběr článků