Dostala jsem od zaměstnavatele vytýkací dopis, podle kterého dosahuji neuspokojivých pracovních výsledků. V současné době jsem navíc onemocněla a jsem v pracovní neschopnosti. Může mi zaměstnavatel dát v takové situaci výpověď?

Ochranná doba

V ochranné době nemůže dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď – výpověď daná v ochranné době je neplatná.

Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává a dojde k prodloužení pracovního poměru o zbývající část výpovědní doby. Zaměstnanec však může prohlásit, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.

Doba trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance (pokud si ji zaměstnanec nepřivodil sám úmyslně nebo nevznikla-li jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance či zneužití návykových látek) představuje nejčastější případ ochranné doby.

Samotnou výzvu k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků zaměstnavatel může zaměstnanci doručit i během trvání ochranné doby.

Kromě doby dočasné pracovní neschopnosti je zaměstnanec chráněn i v dalších případech – během těhotenství, mateřské nebo rodičovské dovolené, účasti na vojenském cvičení, při dlouhodobém uvolnění ze zaměstnání kvůli výkonu veřejné funkce nebo v případě, kdy je zaměstnanec pracující v noci uznán dočasně nezpůsobilým pro noční práci.

Výjimky z ochranné doby

Vzhledem k tomu, že zákaz výpovědi během pracovní neschopnosti by mohl být někdy pro zaměstnavatele příliš přísný, umožňuje se zaměstnavateli dát výpověď i práce neschopnému zaměstnanci, pokud:

  • dochází ke zrušení nebo přemístění zaměstnavatele (jeho části);
  • zaměstnanec porušil svoje povinností, pro které je možné s ním pracovní poměr ukončit.

Shrnutí případu

Ve vašem konkrétním případě vám zaměstnavatel za trvání dočasné pracovní neschopnosti nesmí dát výpověď z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků. Pokud by zaměstnavatel tento zákaz nedodržel, výpověď by byla považována za neplatnou.

Samotnou výzvu k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků však zaměstnavatel může zaměstnanci doručit i během trvání ochranné doby. Po skončení ochranné doby však musí zaměstnavatel dát zaměstnanci přiměřený čas na odstranění vytýkaných neuspokojivých výsledků – jinak by podaná výpověď byla opět neplatná.

Odpovídali Tomáš Neuvirt a David Smolař z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.