Hlavní obsah

Poradna: Nařízení práce přesčas o víkendu

23. 5. 2017, 8:23

V dnešní době je zaměstnanec, který nezůstal v práci déle, tedy přesčas, spíše výjimkou. Může však práci přesčas zaměstnavatel vždy nařídit, například i na víkend? A bude mít v takovém případě zaměstnanec nárok na nějaké příplatky?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Dobrý den. Pracuji v oboru zemních prací a můj zaměstnavatel po mně chce, abych v sezóně pracoval navíc i v sobotu. Má právo mi tuto práci přesčas nařídit?

Práce přesčas

Prací přesčas se rozumí práce mimo běžný rozvrh pracovní doby a nad stanovenou týdenní pracovní dobu, tedy nejčastěji nad 40 hodin (37,5 hodiny v nepřetržitém nebo třísměnném pracovním režimu, anebo 38,75 hodiny v případě dvousměnného pracovního režimu).

Na práci přesčas se zaměstnanec může se zaměstnavatelem dohodnout nebo může být ve výjimečných případech zaměstnavatelem nařízena. Pokud je nařízena, tak nesmí přesáhnout 8 hodin týdně a celkem 150 hodin v jednom kalendářním roce.

Práce přesčas ve dnech pracovního klidu

Dny pracovního klidu jsou dny, na které zaměstnanci připadá nepřetržitý odpočinek v týdnu. Pro většinu zaměstnanců je to víkend (typicky při běžném pětidenním pracovním týdnu od pondělí do pátku).

Zaměstnavatel musí zajistit, aby měl zaměstnanec zajištěn nepřetržitý odpočinek v jednom týdnu v délce alespoň 35 hodin, výjimečně 24.

Ačkoli je víkend časem odpočinku, který rádi trávíme s rodinou nebo přáteli, tak i v těchto dnech může zaměstnavatel práci přesčas nařídit. Aby tak mohl učinit, musí být současně splněno, že se jedná o nutné práce přímo vyjmenované zákonem (naléhavé opravné práce, inventurní práce, živelné události či zajišťování potřeb obyvatelstva).

Dále musí zaměstnavatel zajistit, aby měl zaměstnanec stále zajištěn nepřetržitý odpočinek v jednom týdnu v délce alespoň 35 hodin. Pouze výjimečně je možné jej zkrátit na 24 hodin s tím, že o dobu zkrácení tohoto odpočinku bude další odpočinek prodloužen.

Nároky za práci přesčas a za práci v sobotu a neděli

Pokud zaměstnanec pracuje přesčas, má samozřejmě nárok na mzdu za vykonanou práci. Dále mu také přísluší buď příplatek za práci přesčas ve výši minimálně 25 procent jeho průměrného výdělku, nebo náhradní volno.

V případě, že práce přesčas je navíc o víkendu, musí být zaměstnanci současně s příplatkem za práci přesčas vyplacen příplatek ve výši 10 procent průměrného výdělku za práci v sobotu a v neděli, pokud nedošlo k dohodě o jiné minimální výši příplatku.

Shrnutí případu

Práci přesčas v sobotu vám zaměstnavatel opravdu za stanovených podmínek nařídit může. V každém případě se však musí jednat o výjimečnou situaci.

Odpovídali Ondřej Chlada a Anika Rychlíková z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související články

Poradna: Pracovní neschopnost delší než rok

16. 5. 2017, 10:17

Snad každý se v průběhu svého života setká s pracovní neschopností. Většinou se ale jedná jen o několik dní, maximálně týdnů. Co když ale příčinou není jen...

Výběr článků