V lednu 2017 odcházím na mateřskou dovolenou, po které plánuji čerpat ještě rodičovskou dovolenou na dva roky. Svou práci nyní předávám stávajícím kolegům, kteří si ji mezi sebe rozdělují – žádný záskok se tedy na mou pozici přijímat nebude. Chtěla jsem se zeptat, jak je to s mým návratem po rodičovské? Zanikne moje místo přerozdělením práce mezi kolegy automaticky? A bude mi v takovém případě náležet nějaké odstupné?

Překážky neznamenají konec

Mateřská i rodičovská dovolená jsou zákoníkem práce označeny jako překážky v práci na straně zaměstnance, v jejichž jejich průběhu je zaměstnavatel povinen omluvit dočasnou nepřítomnost zaměstnance či zaměstnankyně v práci.

Odchodem na mateřskou a případně na navazující rodičovskou dovolenou – byť jde často o období několika let – pracovní poměr samozřejmě nekončí. Pracovní pozice odcházející zaměstnankyně zůstává zachována, a je na zaměstnavateli, jak s touto situací naloží.

Zástup za mateřskou, nebo přerozdělení práce?

Je zřejmé, že práce, která po odcházející zaměstnankyni zůstává, se sama neudělá. Pokud to povaha práce dovoluje, je možné ji přerozdělit mezi stávající kolegy, avšak vždy je třeba dbát na soulad s druhem práce, který mají tito zaměstnanci sjednaný v pracovní smlouvě.

Pokud tato možnost není z jakéhokoli důvodu realizovatelná, nezbyde zaměstnavateli než přijmout na dočasně uvolněnou pozici nového zaměstnance. V takovém případě je ale třeba si zejména ohlídat dobu, na kterou se nový pracovněprávní vztah uzavírá, aby se s končící rodičovskou dovolenou původní zaměstnankyně najednou u zaměstnavatele nepřihlásily dvě osoby o tutéž pracovní pozici.

Zánik pozice a výpověď z organizačních důvodů

Pouhým přerozdělením práce při odchodu zaměstnankyně na mateřskou dovolenou její pracovní pozice nezaniká. Jestliže má být dané pracovní místo zrušeno, musí zaměstnavatel (ne nutně písemně) přijmout rozhodnutí o organizační změně, v jehož důsledku se stane tato pozice nadbytečnou.

Na zrušené pracovní pozici poté zaměstnavatel logicky nemůže nikoho zaměstnat, a musí tudíž přistoupit k ukončení pracovního poměru, a to buď výpovědí, nebo dohodou z organizačních důvodů.

Jelikož ale mateřská i rodičovská dovolená představují tzv. ochrannou dobu, v níž pracovní poměr zaměstnance nelze z organizačních důvodů ukončit, toto ukončení bude moci být realizováno až po návratu zaměstnance zpět do práce. Nárok zaměstnance na odstupné z organizačních důvodů, odstupňované podle délky dosavadního pracovního poměru, samozřejmě zůstává zachován.

Shrnutí

Tím, že vaši dosavadní práci zaměstnavatel přerozděluje mezi své stávající zaměstnance – vaše kolegy, vaše pracovní pozice sama od sebe nezaniká. Pokud ji však zaměstnavatel bude chtít v době vaší dočasné nepřítomnosti v práci zrušit, může tak učinit svým rozhodnutím o organizační změně.

Výpověď (případně dohodu) z důvodu organizační změny vám však bude moci dát až po vašem návratu do zaměstnání po skončení rodičovské dovolené.

Při skončení z důvodu organizační změny máte samozřejmě nárok na odstupné, jehož výše (od jednonásobku do trojnásobku průměrného výdělku) se odvíjí od trvání vašeho pracovního poměru u zaměstnavatele.

Odpovídala Lucie Hořejší z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.