AMSP uspořádala ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou (VŠE) v Praze konferenci k rodinnému podnikání. Jedním z hlavních výstupů diskuse je ukotvení pojmu rodinného podnikání v ČR. Dosud totiž nebylo snadné říci, co přesně rodinnou firmou je.

Pokud danou změnu schválí Poslanecká sněmovna, bude se jednat o revoluční krok, který umožní rodinným podnikům čerpat specifickou podporu. Přesná podoba zákona by se měla intenzivně projednávat během příštího roku.

Vliv rodinných firem na ekonomiku

Připravovaný mechanismus naváže na Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. září 2015 o rodinných podnicích v Evropě, kde se nejen jasně poukazuje na mimořádný vliv rodinných firem na ekonomiku, ale zároveň se i sděluje, že neexistuje jednotná evropská definice a členské země se vyzývají k rychlému vymezení pojmu rodinná firma a jejich jasné institucionální podpoře.

České právo doposud zná pouze právní institut rodinného závodu zakotvený v novém občanském zákoníku, který není pro tento účel dostatečnýAMSP ČR

„Pokud chceme rodinné firmy či rodinné podnikání cíleně podporovat a sledovat jejich výkonnost a přínos pro českou ekonomiku, musíme je v českém právním řádu rovněž jasně zakotvit. České právo doposud zná pouze právní institut rodinného závodu zakotvený v novém občanském zákoníku, který není pro tento účel dostatečný,“ uvádí AMSP ve své zprávě.

Tři základní formy rodinného podnikání

Podle Jana Spáčila z advokátní kanceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal by rodinné podnikání v tuzemsku mělo zahrnovat tři základní formy, kterými jsou podnikání prostřednictvím obchodní společnosti, živnostenské podnikání a podnikání rodinných farem.

Klíčovými parametry, které by mělo podnikání splnit tak, aby mohlo být považováno za rodinné, jsou vlastnická účast rodiny na podnikatelské činnosti a podíl členů rodiny na manažerském rozhodování.

AMSP po diskusi s podnikatelskou, veřejnou i akademickou sférou následuje další země EU a ve spolupráci s advokátní kanceláří předkládá definici pro tuzemské prostředí.

  • Rodinným podnikem je rodinná obchodní společnost anebo rodinná živnost anebo rodinná farma.
  • Rodinnou obchodní společností je společnost s ručením omezením anebo akciová společnost, ve které členové rodiny vlastní nadpoloviční většinu souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů základního kapitálu společnosti a nejméně jeden z členů rodiny je členem statutárního orgánu anebo statutárním orgánem rodinné obchodní společnosti.
  • Rodinná živnost je živnostenským podnikáním, na kterém se svojí prací anebo majetkem podílejí nejméně dva členové rodiny a nejméně jeden z členů rodiny je držitelem živnostenského osvědčení.
  • Rodinná farma je polnohospodářskou výrobou, na které se svojí prací anebo majetkem podílejí nejméně dva členové rodiny a nejméně jeden z členů rodiny je držitelem příslušného osvědčení.
  • Členové rodiny pro účely tohoto zákona jsou příbuzní v přímé linii anebo sourozenci anebo manželé. Členem rodiny v rodinném podniku může být fyzická osoba ode dne, kdy dovršila 15. roku věku.

Nepřesunou investice za levnou pracovní silou

„Rádi hovoříme o významu rodinných firem, ale doposud neexistoval žádný konkrétní nástroj jejich podpory. Jedná se přitom o segment, u kterého se nám jakákoliv vložená investice několikanásobně vrátí,“ řekl k tomu předseda představenstva AMSP Karel Havlíček.

Rodinné firmy jsou skutečnou solí naší ekonomikyJan Mládek (ČSSD), ministr průmyslu

Rodinné podniky jsou podle něj základem obslužnosti regionů, nositeli tradic a vyhledávanými zaměstnavateli. „Jsou stabilním obchodním partnerem, spolehlivým dlužníkem a nelze u nich předpokládat, že přesunou investice za levnou pracovní silou třeba do Asie,“ dodal.

Nejstarší způsob dobrého hospodaření

Předseda Asociace soukromého zemědělství ČR Josef Stehlík rodinné farmy považuje za historicky nejstarší a nejrozšířenější způsob hospodaření a vůbec existence na venkově, který je postavený na principu plné zodpovědnosti sedláka a jeho rodiny.

„O rodinných firmách se začíná v poslední době hodně hovořit, ale stále chybí jak konzistentní vzdělávání, tak kvalitní výzkum. VŠE se snaží ve spolupráci se svými partnerskými školami na tuto situaci reagovat. Začali jsme již před několika lety s výzkumem, letos i s výukou v této oblasti. Založení Centra pro rodinné firmy na naší škole znamená další institucionalizaci našich snah,“ konstatoval Jiří Hnilica, prorektor pro mezinárodní vztahy VŠE.

Neztrácení peněz

Podle ministra financí Andreje Babiše (ANO) představují rodinné podniky příklad dobrého hospodáře a základ úspěšné ekonomiky. Stát by proto měl hledat cesty, jak rodinné podnikání podporovat, a to i legislativně.

„Rodinná firma není místem, kde je dovoleno plýtvat zdroji, kde se ztrácejí peníze v temných dírách vedoucích do kapes šedých eminencí nebo rovnou managementu samotnému. Proto jsou pro mě atributy rodinných firem inspirací i v oblasti veřejné správy,“ prohlásil.

„Rodinné firmy jsou skutečnou solí naší ekonomiky. Nabízejí hlubší vztah k podnikání, tradici a kontinuitu vývoje. Jsou stabilním a nesmírně důležitým segmentem, který si zaslouží naši podporu i v legislativní oblasti, například ukotvením definice rodinné firmy, aby bylo možné i na ně cílit konkrétní programy podpory,“ uvedl ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD).

Zaměstnávání místních

Dle ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové (za ANO) měly RF u nás v minulosti tradici, která však byla historickým vývojem nadlouho přerušena.

„V posledních dvaceti pěti letech, kdy se opět otevřely možnosti pro soukromé podnikání, jako bychom na jejich podporu zcela zapomněli, přestože jich vznikla celá řada. Jsou důležitým prvkem domácí ekonomiky, vytvářejícím stabilitu zejména v podnikání menšího a středního rozsahu, zaměstnávají množství místních lidí, naše služby si bez nich již nelze představit,“ poznamenala.

Jak doplnila, obstát ve vyostřené konkurenci velkých zahraničních společností však pro ně může být obtížné, stát by proto měl po vzoru dalších evropských zemí podporovat rodinné podnikání.

„Příběh předávání rodinné firmy zažívá naše rodina a firma na vlastní kůži. Bez společné vůle, sdílení zkušeností s ostatními a vzdělávání nás zakladatelů a našich dětí jakožto nástupců bychom tápali,“ přiznal Libor Musil, předseda představenstva LIKO-S, a. s., držitel ocenění Equa bank Rodinná firma roku 2014 a garant nezávislého projektu AMSP ČR „Rodinná firma“.

Každá chyba v tomto projektu se může dle jeho slov silně nevyplatit. Firma se stane buď dynamitem, který může rozmetat rodinné vztahy na roky, nebo lepidlem rodiny.