Ariely si pro svůj pokus vybral továrnu na polovodiče společnosti Intel v Izraeli. Zaměstnanci zde mají přesný plán, kolik počítačových čipů by měli za den smontovat, takže stačilo pracovníky rozdělit do různých skupin a každou z nich motivovat rozdílným způsobem: finanční odměnou (v přepočtu se jednalo přibližně o 700 Kč), pizzou zdarma nebo příslibem vzácné pochvaly od nadřízeného.

Jídlo a pochvala více než peníze

Čtvrtá část zaměstnanců pak sloužila jako kontrolní skupina a nedostala žádnou informaci, že by za splnění týdenního plánu měla dostat cokoliv navíc.

„Po prvním dni se jako nejúčinnější motivace ukázala pizza, když proti kontrolní skupině zvedla výkonnost o 6,7 procenta,“ uvádí zmíněný web.

V následujících dnech se pak na první příčku dostal příslib pochvaly. Naopak vidina finanční odměny nevylepšila výkonnost zaměstnanců, dokonce došlo k jejímu poklesu. Recept na výkonné zaměstnance by tak mohl znít: pizza a pochvaly.