„Naše angažovanost ve prospěch osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním je pro společnost Škoda Auto jakožto automobilku s celosvětovou působností a největšího zaměstnavatele v České republice samozřejmostí a součástí společenské odpovědnosti,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti pro oblast řízení lidských zdrojů.

V nově otevřeném chráněném pracovišti pro více než 50 zaměstnanců se zdravotním a sociálním znevýhodněním jsou zaměstnáni lidé, kteří z důvodu dočasného nebo trvalého omezení nemohou vykonávat svou dosavadní práci. Pracoviště jsou těmto omezením přizpůsobena odpovídajícím způsobem.

Pomoci zdravotně postiženým

„Nejvyšším cílem je pomoci zaměstnancům s postižením a sníženou pracovní schopností,“ říká Jaroslav Povšík, předseda Podnikové rady Odborů KOVO Škoda Auto a dodává: „Jsem velmi rád, že se podařilo tento projekt, k němuž jsme se inspirovali v německém závodě Volkswagen ve Wolfsburgu, realizovat.“

Bezbariérové pracoviště

První zaměstnanci zahájili svou práci na tomto pracovišti již v říjnu loňského roku. Na celkem pěti pracovištích připravují obaly a díly k expedici do zahraničních výrobních závodů značek Škoda a Volkswagen. Společnost Škoda Auto kromě toho otevřela také takzvaný „Profiraum“, v němž již probíhají logistická školení s možností praktického tréninku. Při výstavbě pracoviště byl kladen důraz i na to, aby bylo plně bezbariérové.