„S ohledem na zvyšování produktivity je vhodné pracovníkům poskytnout komfortní a flexibilní kancelářské pracoviště s dostupností tzv. oddělených tichých zón pro individuální práci. Vedle toho je pro pocit pohody na pracovišti nezbytný také účinný systém klimatizace a ventilace a dostatečný přístup denního světla. Lokalita kancelářské budovy se v rámci průzkumu umístila až na devátém místě,“ vysvětluje Blanka Vačkova, vedoucí výzkumu ve společnosti Jones Lang LaSalle (JLL).

Většinou kanceláře typu open space

Moderní kanceláře jsou dnes velmi často zřizovány jako společný prostor pro větší skupinu lidí, tzv. open space. Důvodem je přesvědčení, že tento způsob uspořádání má kladný vliv na týmovou spolupráci a zároveň i na efektivitu práce.

Pokud je open space dobře organizován, je možné eliminovat i hluk, který je obvykle považován za nejrušivější faktor na pracovišti, hned za ním následují stížnosti na neúčinné klimatizační a ventilační systémy.

Najít shodu na vytápění je složité

„Tento problém nastává zejména ve starších budovách, kde systémy klimatizace a ventilace nejsou schopny efektivně pokrýt hustotu 5–7 m2 na osobu. Nicméně i v moderních kancelářských budovách je mimořádně obtížné přizpůsobit teplotu na úroveň, která by byla příjemná všem zaměstnancům,“ zdůrazňuje Petr Kareš, vedoucí oddělení ve společnosti JLL.

Obtíže týkající se správného nastavení klimatizace a ventilace pro rozsáhlé kancelářské plochy nebo neúčinnost těchto systémů lze jednoduše řešit otvíratelnými okny. Průzkum jasně dokazuje, že pracovníci kanceláří by rádi měli v blízkosti svého pracovního místa otevíratelné okno a přísun čerstvého vzduchu, obzvláště během teplejších měsíců, velmi oceňují.

Moderní kanceláře pomohou získat talenty

Kancelářské prostory mohou do značné míry ovlivnit rozhodnutí zaměstnanců při výběru zaměstnavatele. Pro společnosti je stále důležitější přilákat a udržet ty nejlepší zaměstnance ve válce o talenty. Podle průzkumu si 86 % zaměstnanců myslí, že moderní kancelářské prostředí, navržené tak, aby zvyšovalo jejich produktivitu, může zvýšit šance firmy na získání mladých talentovaných lidí.