V zaměstnání jsem dal výpověď a můj pracovní poměr končí k 31. 1. 2016. Z roku 2015 mám ještě 25 dnů nevyčerpané dovolené, kterou bych si v lednu rád vybral. Zaměstnavatel mi ale čerpání dovolené nechce umožnit a sdělil mi, že mi ji namísto toho proplatí. Má na takové jednání právo?

Dovolená a její čerpání

Základní myšlenkou dovolené je poskytnout zaměstnanci dostatečný čas, aby nabral nové síly a odpočinul si od výkonu práce pro zaměstnavatele. Minimální roční výměra dovolené v soukromé sféře je 4 týdny, přičemž zaměstnavatel by měl zaměstnanci umožnit čerpání alespoň 2 týdnů dovolené v kuse, a to s přihlédnutím jednak ke svým provozním potřebám, ale také k oprávněným zájmům zaměstnance.

Dobu čerpání dovolené tedy určuje zaměstnavatel. Ačkoli se v praxi obě strany na konkrétním termínu dovolené většinou dohodnou, zákoník práce stanoví pravidlo, podle kterého zaměstnavatel musí zaměstnanci oznámit čerpání dovolené nejpozději 14 dní předem, pokud se s ním nedohodne jinak.

Převedení vs. proplacení nevyčerpané dovolené

Zaměstnavatel je (pod pohrůžkou pokuty ze strany inspekce práce) povinen nařídit dovolenou zaměstnanci tak, aby ji zaměstnanec vyčerpal celou v příslušném kalendářním roce. Odchýlit se může jedině z naléhavých provozních důvodů nebo pro překážky na straně zaměstnance. Pokud zaměstnanec nevyčerpá celou svou dovolenou v daném kalendářním roce, dovolená mu v žádném případě nepropadá, ale převádí se do roku následujícího.

V takovém případě však zákoník práce stanoví pravidlo, že pokud převedenou dovolenou zaměstnavatel zaměstnanci nenařídí do konce června následujícího roku, je to od 1. července rovněž zaměstnanec, kdo si může sám určit termín čerpání takto převedené dovolené. Možnost zůstává i zaměstnavateli.

Pozor – „proplatit“ nevyčerpanou dovolenou stávajícím zaměstnancům na konci kalendářního roku není možné. Jedinou výjimkou je poskytnutí náhrady mzdy za nevyčerpanou dovolenou při skončení pracovního poměru.

Shrnutí

Jestliže jste v roce 2015 nečerpal téměř žádnou dovolenou (ať už z důvodů na vaší nebo zaměstnavatelově straně), veškeré nevyčerpané dny se vám automaticky převedly do roku 2016. Až do konce června 2016 je přitom váš zaměstnavatel oprávněn vám čerpání dovolené určit – může tedy rozhodnout i o tom, že v lednu dovolenou čerpat nebudete (pokud má pro to provozní důvody).

O nevyčerpanou dovolenou do 31. 1. 2016 však nepřijdete, ale místo ní vám zaměstnavatel musí poskytnout náhradu mzdy ve výši vašeho průměrného výdělku – jedná se totiž právě o tu jedinou výjimku, kdy lze čerpání dovolené nahradit penězi.

Odpovídala Lucie Hořejší z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.