Na základě smlouvy Škoda Auto poskytne univerzitě témata závěrečných prací z odborných oblastí firmy a zabezpečí pomoc při výuce a přednáškách v souladu s požadavky automobilového průmyslu. Firma bude univerzitě zároveň poskytovat vybrané technické informace servisního charakteru a dílenské učební pomůcky vztahující se k vozům vyráběným společností.

Šance pro nadané jedince

UJEP pak v rámci spolupráce zajistí včasné zveřejnění témat závěrečných studentských prací poskytnutých Škodou Auto a možností praktikantských pobytů ve společnosti. Každý rok do konce října rovněž poskytne společnosti přehled platných studijních oborů pro nadcházející akademický rok a umožní firmě navázání kontaktu s mimořádně nadanými studenty a dojednání individuálních praxí, stipendií či pracovních smluv.

Kontakt s perspektivním zaměstnavatelem

„Škoda Auto již delší dobu spolupracuje s našimi fakultami, zejména fakultou výrobních technologií a managementu a s přírodovědeckou fakultou. Rámcová smlouva vytváří příležitost zahájit spolupráci i dalším fakultám a využít zkušeností expertů z praxe při vzdělávání studentů i realizaci výzkumu. Velký přínos spatřuji také v možnosti kontaktu studentů s perspektivním zaměstnavatelem, který může být velkou příležitostí pro jejich profesní kariéru po ukončení studia,“ komentoval podpis smlouvy rektor Balej.