Významné množství uchazečů, více než 37 %, dá na doporučení známých. Ačkoli to v předchozích letech byla výsada seniorních pozic, stále častěji se na doporučení odkazují i absolventi a junioři.

Roste význam sociálních médií

Do popředí se při hledání zaměstnání dostávají i sociální média, především LinkedIn, nicméně i Facebook již má na tomto poli své stabilní místo. Lze očekávat, že v budoucnu bude trend sociálních sítí v oblasti vyhledávání pracovních pozic nadále posilovat.

Plat není vše

Pro to, zda na inzerovanou pozici bude kandidát reagovat, není v poslední době klíčové pouze platové ohodnocení. Více než 60 % kandidátů chce pracovat pro perspektivní a silné společnosti, kde lze očekávat stabilitu a možnost profesního růstu – ta je důležitá pro téměř 70 % respondentů průzkumu napříč všemi sektory.

Neochota stěhovat se

Stabilním trendem v České republice zůstává relativní neochota uchazečů o práci se stěhovat; případné stěhování za účelem získání lepší práce by zvážilo asi 24 % uchazečů. Příznivěji se ke změně působiště stavějí mimopražští uchazeči a pracovníci v technických oborech. Procento zájemců o relokaci se zvyšuje, jedná-li se o zajímavou pozici v zahraničí, kdy je zaměstnavatel schopen garantovat ubytování a odpovídající životní úroveň i rodinným příslušníkům.

Z benefitů vede profesní rozvoj

Co se benefitů týče, mají kandidáti napříč všemi spektry specializací jasno – pro 71 % z nich je klíčový osobnostní a profesní rozvoj – jeho nedostatek naopak uvádějí jako nejčastější důvod odchodu ze zaměstnání.

Láká práce z domova

K výraznému nárůstu došlo u zájmu o flexibilní pracovní dobu a práci z domova – tento benefit je dle průzkumu Hays atraktivní pro téměř 63 % lidí, zejména pro zaměstnance sektoru IT. Tradiční benefity, jako například stravenky, příspěvky na sport či kulturu a na různá pojištění, se tak dostávají spíše do pozadí.