Pracuji v továrně, kde musíme používat ochranné pomůcky: brýle, rukavice, pracovní kombinézy a někteří i poměrně těžké helmy, a to po celou pracovní dobu. Pomůcky jsou ale staré a ani nejsou moc pohodlné a ještě mám kvůli těžké helmě problémy s krční páteří. Navíc můžeme pomůcky odložit jen o pauze na oběd. Máme pocit, že nám víc škodí, než chrání. Zaměstnavatel to nechce řešit a říká, ať jsme rádi, že máme práci. Nešlo by s tím ale něco dělat?

BOZP

Jednou z povinností zaměstnavatele je vytvářet příznivé pracovní podmínky pro zaměstnance – tím se rozumí zejména ochrana zdraví a zajištění bezpečnosti zaměstnanců v souvislosti s výkonem práce. V tomto směru zákon zaměstnavateli ukládá povinnost přijímat taková opatření, která mají za cíl předcházet situacím, které jakkoli ohrožují zdraví nebo bezpečnost zaměstnanců.

Jestliže však z povahy daného provozu vyplývá, že určitá rizika nelze zcela odstranit, je zaměstnavatel povinen tato rizika alespoň minimalizovat. K tomuto účelu slouží nejen různé ochranné prostředky (brýle, speciální pracovní oděv, roušky, aj.), které je za daných okolností zaměstnavatel povinen zaměstnancům poskytnout, ale také například bezpečnostní přestávky v práci.

Ochranné prostředky a jejich používání

Osobní ochranné prostředky jsou takové prostředky, které zaměstnance chrání před riziky, neohrožují jeho zdraví, nebrání mu při výkonu práce a splňují zákonné požadavky. Zaměstnavatel je povinen takové prostředky zaměstnancům poskytnout a udržovat je v použitelném stavu, a to na své náklady. Zaměstnanci jsou pak povinni tyto prostředky používat v souladu s pokyny zaměstnavatele.

Povinné přestávky v práci

Užívání různých ochranných prostředků však může zaměstnancům vedle ochrany jejich zdraví často také znepříjemňovat pohyb nebo třeba dýchání, zrak, aj. Z tohoto důvodu jsou zaměstnavatelé povinni v provozech, kde se ochranné prostředky užívají, zařadit povinné bezpečnostní přestávky v práci.

Bezpečnostní přestávky se započítávají do pracovní doby a jejich frekvence a délka závisí na rizikových faktorech, kterým je zaměstnanec v daném případě vystaven. V jejich průběhu – samozřejmě mimo rizikové pracoviště – mohou zaměstnanci ochranné prostředky odložit, aniž by jejich zdraví bylo ohroženo.

Shrnutí

Jestliže pracujete v provozu, kde jste povinen používat osobní ochranné prostředky, máte ze zákona právo na bezpečnostní přestávky v práci. Zaměstnavatel je v tomto směru povinen zajistit vám místo, kde si můžete ochranné prostředky odložit, aniž byste byl vystaven jakýmkoli zdravotním rizikům. Pokud vám těžká helma způsobuje bolesti krční páteře, informujte o tom nadřízeného a požádejte ho případně o mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku.

Odpovídala Nataša Randlová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.