Hlavní obsah

Poradna: Může mi zaměstnavatel nařídit práci na Štědrý den?

19. 11. 2013, 7:00

Štědrý den – čas, kdy snad každý člověk touží být se svou rodinou a blízkými. Přesto někteří z nás musí i v tento den do práce. Může nám to však zaměstnavatel nařídit i bez našeho souhlasu? Existuje nějaký způsob, jak se proti nařízení práce na Štědrý den nebo v jiný sváteční den bránit?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Pracuji v nepřetržitém provozu ve výrobě a zaměstnavatel nám vždy v předstihu dává rozpis směn na další měsíc. Bohužel teď na mě směny vyšly tak nešťastně, že bych měl pracovat i na Štědrý den. S manželkou a novorozeným synem to pro nás budou první Vánoce a moc je chceme trávit společně. Můžu chtít po zaměstnavateli, aby mi aspoň na Štědrý den dal volno?

Rozvržení pracovní doby

Rozvržení pracovní doby je výhradním právem zaměstnavatele. Rozvrh pracovní doby je však zaměstnavatel povinen vypracovat písemně a seznámit s ním zaměstnance nejpozději dva týdny před začátkem období, na které je pracovní doba rozvržena. Zaměstnavatel se ovšem také může se zaměstnanci dohodnout na jiné době seznámení, třeba pouze s týdenním předstihem.

Záleží tedy pouze na zaměstnavateli, jak bude pracovní doba rozvržena a na kdy kterému zaměstnanci nařídí práci. Neměl by však bezdůvodně zvýhodňovat některé zaměstnance před jinými.

Práce ve svátek

Zaměstnavatel může nařídit práci na státní svátek, tedy i na Štědrý den, pouze ve výjimečných případech. Jendou z těchto výjimek je případ, kdy se jedná o práce v nepřetržitém provozu. Prací v nepřetržitém provozu se pak rozumí provoz, který vyžaduje výkon práce 24 hodin denně po 7 dní v týdnu. Například tedy práce v elektrárně, v nemocnici, při střežení objektů, na benzínové pumpě, která funguje nonstop apod.

Možnost smluvního ujednání

Určité omezení zaměstnavatele v jeho právu na rozvržení pracovní doby podle jeho úvahy a provozních potřeb může stanovit pracovní smlouva nebo jiná dohoda se zaměstnancem. Je pouze na obou stranách, na jakých podmínkách se domluví.

Platí totiž zásada, že podmínky o pracovní době sjednané mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem nelze měnit jednostranně, tedy rozhodnutím zaměstnavatele bez souhlasu zaměstnance. Pokud si například zaměstnanec ve smlouvě sjednal, že mu nebude nařizována práce o Štědrý den, musí takovéto ujednání zaměstnavatel dodržovat. Bohužel zaměstnanci často na takovéto ujednání při uzavření smlouvy nemyslí.

Shrnutí

Ve vašem případě, kdy pracujete v nepřetržitém provozu a zaměstnavatel vám předal písemný rozvrh pracovní doby s dostatečným předstihem, vám bohužel nezbývá nic jiného než respektovat rozvrh práce určený zaměstnavatelem. Můžete se zaměstnavatelem zkusit domluvit, že byste s ohledem na vaši rodinnou situaci byl rád o Štědrém dni doma, ale bude záležet pouze na zaměstnavateli, zda vaší žádosti vyhoví.

Odpovídal Michal Peškar z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související témata:

Související články

Poradna: Nově méně odpočinku mezi směnami

29. 10. 2013, 7:00

V pracovním životě je běžné, že zaměstnavatel svému zaměstnanci ukládá nové pokyny, nebo od něj vyžaduje nové úkony z mnoha různých příčin. Některé z nich...

Výběr článků