Mezi společné faktory, které efektivitu zvyšují, patří především flexibilní práce, cloudové služby, lepší komunikace, školení a podpora zdravého životního stylu.

Flexibilní práce podporuje odpovědnost

Podle podnikatelů lze zvýšené produktivity u zaměstnanců dosáhnout nejen redukcí nevyužitého kancelářského prostoru a radikálním omezením dojíždění do zaměstnání, ale též zajištěním vyšší efektivity jejich práce. Dotázaní respondenti například uváděli, že flexibilní práce je motivuje k většímu smyslu pro odpovědnost a podporuje lepší rozhodování a kreativitu.

„Flexibilní práce společně s přínosy vyšší kreativity a možnostmi navázání nových obchodních příležitostí zaujímá v globálních společnostech stále důležitější místo a neustále se potvrzuje její klíčová úloha,“ říká Ruud Doggen, výkonný ředitel společnosti Regus pro region střední a východní Evropy.

Firmy ušetří a zaměstnanci jsou spokojenější

Firmy podle něj vědí, že flexibilní práce zvyšuje produktivitu. Ale způsob, jak toho dosáhnout, je mixem více faktorů, od lepšího managementu času přes vyšší odpovědnost až po nižší úroveň stresu.

„Vzhledem k tomu, že flexibilní práce také významně redukuje nevyužitý kancelářský prostor, jde v každém případě o úspěšné řešení pro podniky, které chtějí uspořit a zlepšit pocit spokojenosti pracovníků,“ dodává Doggen.