Zveřejněná analýza poskytuje možnost porovnat vývoj charakteru inzerce v čase, přičemž je zřejmé, že inzerce pracovních příležitostí v sobě značnou měrou odráží aktuální situaci na trhu práce.

Vvyplývá to z prostého srovnání počtu uveřejněných inzerátů v období ekonomické prosperity a v době ekonomické krize. Jestliže v roce 2007 bylo ve stejném sledovaném období uveřejněno 25 879 inzerátů, v roce 2012 už to byla méně než polovina.

Inzerce na internetu a v tisku se liší

Inzerce pracovních příležitostí v denním tisku a na internetu má řadu odlišných rysů. „Zaměstnavatelé vybírají dané médium zejména podle toho, pro koho je daná pozice určena. Nabídka pracovních pozic na internetu je orientována především na více kvalifikovanou skupinu profesí. Naproti tomu nabídka zaměstnání v denním tisku pokrývá širší spektrum profesí včetně dělnických,“ vysvětluje autorka analýzy, Pavlína Šťastnová.

Na internetu například zaujaly přední místa inzeráty hledající manažery a vedoucí pracovníky, obchodní zástupce, programátory a finanční experty. Pozice programátorů či vedoucích malých podniků přitom figurovala pouze na internetu. V denním tisku je podíl těchto odborných profesí výrazně nižší, naopak velké zastoupení patří zejména obslužným a dělnickým profesím. Vedou kuchaři, číšníci a řidiči automobilů.

Odlišný je důraz na vzdělání i znalost jazyků

Mezi nejčastěji uváděné požadavky, které zaměstnavatelé vyjadřují prostřednictvím inzertní nabídky, patří vzdělání. Požadovaný stupeň dosaženého vzdělání byl celkově zaznamenán ve více než 70 % inzerátů. V tisku byla úroveň dosaženého vzdělání uvedena v 47 % inzerátů, na internetu v 78 % inzerátů.

K dalším sledovaným oblastem patřila znalost cizích jazyků, zejména angličtiny. V denním tisku byl požadavek na znalost cizího jazyka uveden ve 3 % inzerátů, na internetu ale už v 37 % inzerátů.

Nároky na „počítačovou gramotnost“ se objevily ve 40 % inzerátů (v inzerci v denním tisku v 11 %, v inzerci na internetu v 57 %).

Kvalifikované profese jsou podmíněny i praxí

Velmi diskutovanou oblastí je praxe v oboru, která byla požadována v 54 % inzerátů. Je to další z požadavků, který je větší měrou zaznamenáván v inzerci na internetu (70 %) než v denním tisku (27 %).

„Požadavky na praxi jsou vesměs spojovány s kvalifikovanými profesemi. Jedná se zejména o vedoucí výroby a další vedoucí pracovníky. U dělnických profesí jde zejména o mechaniky a opraváře nebo výrobce a zpracovatele potravinářských výrobků či o opraváře elektrických přístrojů, “ komentuje výsledky studie její autor Jiří Tillner.

Bez komunikačních dovedností to nejde

Zaměstnavatelé také v polovině svých inzerátů uvádějí požadavky na dovednosti případných uchazečů. Alespoň jedna dovednost byla v denním tisku zmíněna v 17 %, zatímco na internetu v 72 % inzerátů.

Jako nejčastěji požadované se v inzerci na prvním místě již dlouhodobě (ve všech provedených šetřeních) objevují komunikační dovednosti. Dále zaměstnavatelé požadují flexibilitu a dynamiku, samostatnost, zodpovědnost, organizační schopnosti a spolehlivost.