Od lékaře jsem dostal potvrzení, že již nadále nemohu vykonávat svoji práci. Šel jsem tedy za svým zaměstnavatelem a chtěl se s ním dohodnout, jak pracovní poměr ukončíme. Ten mi však oznámil, že je ochoten uzavřít pouze dohodu bez uvedení důvodu a odmítá mi do dohody napsat, že končím ze zdravotních důvodů. Co mám tedy dělat?

Posuzování zdravotní nezpůsobilosti

Aby bylo z pracovněprávního hlediska možné hovořit o zdravotní nezpůsobilosti k výkonu práce, je nutné v první řadě ověřit, zda o této zdravotní nezpůsobilosti rozhodl kompetentní poskytovatel pracovnělékařských služeb zaměstnavatele (často nazývaný jako závodní lékař). O tom, kdo je tímto poskytovatelem, je zaměstnavatel povinen zaměstnance informovat.

U méně rizikových prací je dokonce možné, že tímto poskytovatelem budou i praktičtí lékaři zaměstnanců, ale je nutné si to vždy u zaměstnavatele ověřit.

Zdravotní nezpůsobilost jako důvod skončení pracovního poměru

Pokud vás tedy kompetentní lékař uznal za zdravotně nezpůsobilého k vámi sjednané práci, tuto práci pochopitelně vykonávat nemůžete a je potřeba celou situaci nějakým způsobem řešit. Zaměstnavatel je vás povinen buď převést na jinou práci, která nebude ohrožovat vaše zdraví, nebo ukončit pracovní poměr výpovědí kvůli dlouhodobé ztrátě zdravotní způsobilosti.

Pokud byste se však se zaměstnavatelem domluvili ukončit pracovní poměr dohodou, je i takovéto řešení samozřejmě možné.

Uvedení důvodu v dohodě o rozvázání pracovního poměru

Důvod rozvázání pracovního poměru vůbec nemusí být v dohodě uváděn a záleží jen na tom, jestli se zaměstnavatel a zaměstnanec na uvedení důvodu v dohodě shodnou. Pokud ne a jedna ze stran bude na uvedení svého důvodu trvat, k uzavření dohody nedojde. Na druhou stranu, i když bude dohoda uzavřena bez uvedení důvodu, neznamená to, že důvod neexistuje - může jím být třeba právě dlouhodobá ztráta zdravotní způsobilosti zaměstnance.

V případě, že by tedy skutečným důvodem skončení pracovního poměru byly zdravotní důvody a zaměstnanec bude mít zároveň lékařský posudek, podle kterého dlouhodobě ztratil způsobilost vykonávat sjednanou práci, bude poměrně jednoduché prokázat, že k rozvázání pracovního poměru dohodu došlo právě z tohoto důvodu.

Tento důvod bude například nutné prokázat příslušnému Úřadu práce ČR, v případě, kdy zaměstnanec bude po skončení pracovního poměru žádat o podporu v nezaměstnanosti – v opačném případě by zaměstnanci byla vyplácena podpora ve snížené výši.

Odpovídal Ondřej Chlada z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.