Semináře, z nichž první proběhl již 6. dubna v libereckém hotelu Zlatý lev, pořádá agentura CzechInvest ve spolupráci s Fakultou textilní Technické univerzity v Liberci.

Ochrana patentů je klíčová

„Pro úspěšný přenos výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe je ochrana práv duševního vlastnictví klíčová. Pouze patent či vynález, který je důsledně ochráněný, se může stát základem konkurenceschopného a prosperujícího byznysu,“ zdůraznil generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek.

Bezplatná účast

Semináře se budou konat od dubna do října letošního roku vždy v jednom z krajských měst České republiky. Účast na nich je bezplatná, omezená pouze počtem maximálně 30 účastníků na jeden seminář.

Pro každého účastníka je rovněž zdarma připravena nová publikace „Práva duševního vlastnictví“ autorů Rudolfa Lešky a Petra Ostrouchova v elektronické i tištěné verzi.

Semináře pořádají regionální kanceláře agentury CzechInvest, kde se také zájemci o účast mohou hlásit. Podrobnější informace, včetně konkrétních termínů a míst konání seminářů, budou v předstihu oznámeny rovněž na webových stránkách agentury CzechInvest.

Termíny a místa konání seminářů:

 

Ústí n. Labem 16. dubna 2012
 Plzeň 25. dubna 2012
 Brno 2. května 2012
 Ostrava 23. května 2012
 Hradec Králové 30. května 2012
 Karlovy Vary 15. června 2012
 Praha 20. června 2012
 České Budějovice 25. června 2012
 Zlín 5. září 2012
 Olomouc 12. září 2012
 Pardubice 21. září 2012
 Jihlava 3. října 2012