Stáří patří k životu, i když obvykle přináší i řadu problémů, často i neřešených. O to důležitější je vznik české organizace Senior Holding. Jde o dceřinou společnost rakouského sdružení SeneCura Pfelge – und Sozialzentrum Grafenwörth, která se v RakouskuŠvýcarsku specializuje na zajištění péče o seniory s demencí a Alzheimerovou chorobou.

Jihomoravský kraj se stal prvním regionem v republice, který podepsal se společností Senior Holding dlouhodobou spolupráci, což by mělo vést k výraznému zlepšení služeb v této sociální oblasti. Smlouvu podepsali hejtman jihomoravského kraje Michal Hašek a jednatel společnosti Senior Holding Robert Sekera.

Zahraniční stáže pro české sociální pracovníky

Jejím předmětem je zajištění kooperace v oblasti sociálních služeb týkající se péče o seniory v zařízeních zřizovaných krajem se zaměřením na péči o osoby s demencí a Alzheimerovou chorobou. Díky této spolupráci získají například příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb možnost vysílat své pracovníky na odborné stáže do zařízení SeneCura.

Pomoc bude bezplatná

Veškerá spolupráce bude probíhat bezplatně. Bez nároku na finanční či jakékoliv jiné protiplnění.

„Chci poděkovat všem, kteří se o tuto spolupráci zasloužili. To, že Jihomoravský kraj nyní staví specializovaná centra, která budou sloužit pro seniory s určitým typem zdravotního postižení, je unikátní,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Radní Jiří Altman, který má oblast sociálních služeb na starosti, dodal, že představitelé kraje měli už možnost seznámit se s provozem zařízení v Rakousku. „Počítáme jak s výměnou pracovníků, tak s metodickou a teoretickou spoluprací,“ řekl Altman.

SeneCura úspěšně provozuje v Rakousku a Švýcarsku více než padesát seniorských domů a v rámci těchto zařízení se zabývá i problematikou seniorů. Jejich služby jsou tradičně poskytovány na špičkové úrovni, což dokazují četná ocenění.