Částka 83,5 miliónu eur vyplacená z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) devíti členským státům má pomoci státním orgánům, které poskytují podporu propuštěným pracovníkům při hledání nových pracovních příležitostí. O pomoc z fondu požádala v roce 2010 poprvé i Česká republika.

„Od svého zřízení v roce 2007 Evropský fond jakožto nástroj solidarity EU poskytuje podporu těm, kteří přišli o zaměstnání. Fond hradí výdaje na odbornou přípravu a pomoc při hledání zaměstnání pro tisíce evropských pracovníků a i nadále bude hrát klíčovou úlohu v boji proti nezaměstnanosti,“ prohlásil u příležitosti zveřejnění výroční zprávy evropský komisař pro zaměstnanost a sociální věci László Andor.

Stát přispívá jednou třetinou

Příspěvky z EFG v celkové výši 83 554 141 eur byly směrovány 23 688 propuštěným pracovníkům v devíti členských státech (Dánsko, Německo, Irsko, Litva, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko a Španělsko).

Podpora byla určena na spolufinancování aktivních opatření na trhu práce, která pro pracovníky navrhly a uskutečňovaly členské státy v období 24 měsíců od podání žádosti. EFG spolufinancoval 65 % nákladů na opatření a zbývajících 35 % bylo poskytnuto z vnitrostátních zdrojů.

Příspěvek i na rozjezd podnikání

Konkrétní opatření pro uchazeče o zaměstnání zahrnovala intenzivní a individualizovanou pomoc při hledání zaměstnání, různé druhy odborné přípravy, opatření v oblasti zvyšování kvalifikace a rekvalifikace, časově omezené pobídky a další typy podpory, jako např. podpora při zakládání podniku a programy veřejné zaměstnanosti.

Fond EFG, jehož cílem je pomoci lidem, kteří přijdou o práci v důsledku globalizace, byl zřízen Evropským parlamentem a Radou Evropy na konci roku 2006.