Tou je program Personline, který je zaměřený právě na nábor nových zaměstnanců. Přináší možnosti, které by měly personalistům výrazně pomoci při výběru nových zaměstnanců, kterých je v současné době velké množství. „To co běžně trvá týdny i s využitím služeb personální agentury si nyní firma může zorganizovat během několika dnů a zároveň si může být jista, že nezískává pouze dobře zabalený dojem, ale reálné informace o tom, koho začne zaměstnávat. A to za daleko nižších vynaložených nákladů,“ tvrdí Kateřina Lichtenberková, manažerka projektu Personline, což je oficiální název této inovace.

Jak to vlastně funguje

Co mohou uchazeči o práci, kteří se s tím to druhem „testování“ setkají, čekat? Projekt je postaven na využití testů, které dokáží ověřit míru „soft skills“, jako jsou logické myšlení, porozumění v komunikaci, schopnost nacházet rychle správná řešení, orientace v datech textového i technického charakteru či schopnost zvolit efektivní strategii při řešení problémů a nakládat ekonomicky s časem. Dále program nabízí testy jazykové a připravují se  nástroje k měření specializovaných kvalifikací.

Na základě testů je tak možné zhodnotit důležité pracovní předpoklady a porovnat na základě toho jednotlivé uchazeče o práci nebo kandidáty kariérních či vzdělávacích programů. Záběr je velmi široký a vztahuje se na pestrou škálu pozic, od asistentských až po top management. „Kouzlo je v tom, že systém dokáže odhalit přesnou míru pracovního potenciálu a tedy vhodnost pro obsazení pozice ,“ říká Ondřej Štefl, ředitel společnosti Scio.

Na adrese www.personline.cz můžete najít aktuální ukázky testů a nanečisto si je vyzkoušet. Při příštím pohovoru se tedy můžete setkat s tím, že v příštím prvním kole pohovorů si nebudete povídat s personalistou, ale sedět u počítače a vyplňovat test.