Studie potvrdila informace o tom, že absolutní většina odvětví ve střední a východní Evropě již vykazovala v první polovině roku 2009 nárůst náboru nových zaměstnanců. Jeho míra v těchto zemích vzrostla v prvním pololetí o dvě procenta. Nejvyšší nárůst byl v odvětví finančních služeb a výroby. Obor technologie byl v náboru naopak nejvíce zasažen krizí.

V České republice nejvyššího meziročního růstu náboru dosáhlo odvětví výroby (13 procent) a farmacie a zdravotní péče (dvě procenta). Nejvyšší pokles zaznamenal sektor technologie a finančních služeb.

Příjímá se ve finančním sektoru obchodu a IT

Z hlediska náboru podle pracovních pozic potvrdila studie pokračující přijímání zaměstnanců ve finančním managementu, finančním controllingu, nákupu a IT. Zmrazení náboru se naopak nejvíce dotklo marketingu, PR a lidských zdrojů. "Informace, které máme k dispozici, nám však ukazují na fakt, že v druhé polovině roku 2009 opět vzroste poptávka po odbornících v oblastech PR, lidských zdrojů a marketingu," komentovala očekávání pro přelom roku Lucie Teislerová z Anderson Willinger.

Co se týče nákladů na nábor nových zaměstnanců, překvapivě stouply náklady administrativní. Děje se tak prý především z důvodu vyššího počtu obdržených životopisů od uchazečů o zaměstnání. Studie ukázala, že více kandidátů na střední manažerské pozice totiž sleduje vypsaná výběrová řízení, zatímco jsou stále zaměstnaní.

Mzdy byly zmařeny

Celkem 98 procent všech základních mezd ve střední a východní Evropě bylo zmraženo, nejvíce byli zasaženi manažeři na nejvyšších postech. Finanční benefity stagnovaly v 59 procentech společnostech a pět procent firem benefity dokonce nevyplatilo vůbec.

Nejvíce se doba nejistoty a finanční krize podepsala na navyšování průměrné mzdy. Průměrný nárůst základních mezd v porovnání s rokem 2008 je 3,2 procenta, tedy poloviční než v roce předchozím. Zmrazení doposud pravidelného růstu mezd a jednotlivých benefitů byl pro mnohé firmy jedním z prvních kroků, které v průběhu roku 2008 uskutečnily ve své personální politice, proto tato čísla nejsou překvapením. I pro konec roku 2009 prý nelze očekávat v této oblasti změny.

Výrazně se proti roku 2008 změnila ochota manažerů ke stěhování za prací. Až 40 procent manažerů je ochotno se přemístit za novým zaměstnáním. Problém však nastává při oficiálním potvrzení, kdy se tato hodnota sníží na polovinu.