Lidé, kteří do zaměstnání nastoupí až po prázdninách, sami sociální pojištění platit nemusí. "Doba prázdnin se považuje pro účely důchodového pojištění za dobu náhradní, v takovém případě se pojištění na sociální zabezpečení nehradí," vysvětlila Alena Fraňková z České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Konečný důchod však absolventům v důsledku takto stráveného času nevzroste. Za studenty středních a vysokých škol po dobu jejich studia platí pojistné na sociální a zdravotní pojištění stát. V případě, že absolventi ihned po ukončení studia škol nastoupí do zaměstnání, přechází tato povinnost na zaměstnavatele, který část pojistného platí sám a část zaměstnancům strhává z platu.

Do náhradní doby pojištění se počítá kromě studia například také péče o dítě na mateřské dovolené; tato doba se zaměstnancům počítá do souhrnu doby rozhodné pro udělení důchodu. "Studium po 18. roce života se nyní započítává po dobu pěti let," uvedla Fraňková. "Pokud někdo studuje déle, může si hradit dobrovolné důchodové pojištění," konstatovala.

Platit nemusí absolventi v evidenci ÚP a dál studující

Absolventi nemusejí platit sociální pojištění také v případě, že se nechají zaregistrovat na úřadě práce. "Pojistné se neplatí, protože nevzniká účast na nemocenském ani důchodovém pojištění, ale doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je náhradní dobou pro účely důchodového pojištění," řekla Fraňková.

Absolventi středních škol nemusejí platit sociální pojištění, ani když po skončení středoškolského studia odejdou studovat na vysokou školu, vyšší odbornou školu nebo učiliště, případně začnou studovat zahraničí. Obdobná situace je u absolventů vysokých škol, kteří by chtěli pokračovat v dalším studiu.

Zdravotní pojištění platí stát jen měsíc po studiu

Zdravotní pojištění za studenty a absolventy vysokých škol stát hradí až do konce studia a v kalendářním měsíci po jeho ukončení. "Podstatné přitom je, ve kterém měsíci byla složena poslední závěrečná zkouška, není důležité datum promoce," uvádí na svém webu Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Pokud absolvent nesežene práci a nechá se zaregistrovat jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce, platí za něj zdravotní pojištění opět stát. "Pokud se ale na úřadu práce nepřihlásí, musí si hradit pojistné sám jako takzvaná osoba bez vlastních příjmů," uvedl dále web VZP.

Toto pojistné se nyní platí ve výši 1080 korun. Ukončení studia, datum nástupu do práce i odchodu ze zaměstnání a všechny další podstatné změny musí lidé na pobočce zdravotní pojišťovny oznámit do osmi kalendářních dnů.