Vysokorychlostní síť je podle definice zákona taková, která umožní připojení minimálně o rychlosti 30 megabitů za sekundu. Návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací vychází ze směrnice Evropského parlamentu.

Definuje pravidla využívání současné infrastruktury při pokládání nových sítí. Upravuje tedy situace, kdy jsou například dvě sítě položeny souběžně, aby se zároveň na stejném místě nekopalo zbytečně podruhé.

Měl by také odstranit neefektivnost při udělování administrativních povolení a překážky týkající se zavádění infrastruktury zastavěné v budovách. Náklady na stavební práce podle návrhu představují kolem 80 procent celkových nákladů na budování sítí operátorů.