Hlavní obsah
Foto: Daniela Blahová

Zde jsou uvedeny některé pojmy z oblasti internetu, jejichž názvy jsou všeobecně známé. Význam však mnohdy nikoliv.

Foto: Daniela Blahová
Některé pojmy z oblasti internetu

World Wide Web

Vzájemné propojení, lokální, ale i velmi vzdálené, dokumentů pomocí internetu. Dokumenty se nazývají web stránky, propojení odkazující ze stránky na stránku (hypertext) se nazývají odkazy nebo linky.

WAP

Wireless Application Protocol. Protokol pro bezdrátový přístup k email a zobrazení speciálních textových web stránek (užší, b/w obrázky) pro mobilní telefony. Byl vyvinut firmami Motorola, Ericsson, Nokia. Využívá variantu jazyka HDML - tzv. Wireless Markup Language (WML).

Apache

Nejvíce používaný www server. Velmi kvalitní a stabilní. K dispozici zdarma a ve verzích pro mnoho operačních systémů: Solaris, IRIX, Linux, OS/2, Windows NT/95/98 a další. Více se můžete dozvědět na httpalwww.apache.org.

Cache

Vyrovnávací paměť. Způsob, jak alespoň částečně zrychlit práci s pomalými médii. Např. diskové cache si pamatují nejčastěji používané soubory z vašeho pevného disku. Ty jsou v případě potřeby pak načteny z operační paměti a počítač nemusí čekat, až se načtou z disku. Prohlížeče také mají svoji cache, pamatují si nastavitelný počet posledních přečtených www stránek, a když si je prohlížíte znova, tak jsou načítány z vašeho pevného disku, místo aby znovu putovaly přes internet. Existují i počítače, které slouží jen jako cache - viz proxy cache.

DNS

Domain Name System. Aby si lidé nemuseli pamatovat IP adresy jednotlivých počítačů, tak byl vymyšlen dns. Ten přiřazuje jednotlivým počítačům (lépe řečeno IP adresám) jména. Jeden počítač může mít i více jmen. Např. www.adpnet.cz je jméno počítače s IP adresou 212.71.159.24 - což se pamatuje daleko lépe. Jednotlivé části jména počítače oddělené tečkou se nazývají domény.

FLASH

Multimediální technologie vyvinutá firmou Macromedia. Umožňuje použití animací, hudby, zvukových efektů, filmů či interaktivních uživatelských rozhraní na WWW stránkách.

GPRS

General Packet Radio Service. Komunikační služba pro bezdrátový přenos paketů rychlostí 56 až 114 Kbps určená pro mobilní telefony a jiná přenosná zařízení. Služba je založená na GSM technologii.

LAN

Local Area Network. Počítačová síť spojující několik pracovních stanic dohromady, za účelem sdílení pracovních prostředků - data, programy, informace, externí paměti, tiskárny, ... Nejrozšířenější LAN technologie jsou: Ethernet, Token ring, ARCNET, FDDI.

MIME

Multi-Purpose Internet Mail Extensions. Rozšíření původního poštovního protokolu pro zasílání e-mail po internetu, které umožňuje vkládat do elektornické pošty různé formáty dat (zvuky, animace, obrázky, programy, ...).

SMS gateway

Shon Message Service brána. Označení pro webové stránky, které umožňují zasílání zadávání a odesílání klasických SMS zpráv pomocí formulářového rozhraní.

POP3

Post Office Protocol 3. Standard pro přihlášení a stažení elektronické pošty z poštovního serveru ke konečnému uživateli. Vzhledem k malým možnostem ovlivňování tohoto přenosu, vždy je vše staženo, je nahrazován protokolem IMAP.

TCP/IP

Souhrnné označení zahrnující celou třídu protokolů (IP, TCP, SMTP, HTTP, FTP, POP, IMAP...), na kterých je založena komunikace v počítačových sítích internetu.

URL

Uniform Resource Locator. Podmnožina URI popisující umístění objektu na internetu (např. HTTP, FTP, e-mail). Formát URL je [protokol]://[uživatel]: [heslo] @ [počítač]: [port]/[cesta]. Některé části mohou být vynechány. Její význam je závislý na mechanismu přístupu. V protokolu HTTP to je například HTML soubor, obrázek, program CGI, JavaApplet nebo jiný podporovaný soubor.

cookie

Speciální textový soubor, který si navštívený website uloží na váš pevný disk a zapamatuje si tak něco pro budoucí použití. Tímto způsobem může fungovat např. rotování banerů, virtuální obchody, individuální nastavení www stránek, apod.

databáze

database. Shromáždění údajů a dat, která jsou organizována tak, aby byla snadno přístupná, obsluhovatelná, změnitelná. Nejrozšířenější databáze jsou relační (dBase, ...), nejmodernější jsou objektově orientované, nejsložitější a nejrozsáhlejší, jsou distribuované. Nejrozšířenější jazyk pro správu databáze je SQL..

paket

packet. Jednotka přenosu dat, která je směrována technickým a programovým vybavením sítě ze zdroje do cíle určení: Na internetu je přenos paketů zajišťován protokolem TCP/IP.

peering

Propojení sítí individuálních internetových poskytovatelů. Peeringové centrum většinou zřizují velcí poskytovatelé a umožňuje rychlé spojení uživatelů v různých segmentech internetu. Výměna se děje většinou na regionální úrovni - pro ČR je hlavní peeringové centrum NIX.CZ. viz htt://www.nix.cz

prohlížeč (browser)

Program zobrazující hypertextové dokumenty (web stránky), v současné době prohlížeče umí i ale pracovat i s mnoha jinými službami internetu: ftp, e-mail, news a podobně. Existuje několik typů prohlížečů mezi nejznámější patří, Netscape Communicator, Mozilla, NCSA Mosaic, Opera, Lynx a MSIE.

proxy server

Program nebo počítač s programem, který zajišťuje pracovním stanicím ochranu, administrativní kontrolu a cache vůči zbytku internetové sítě. Tuto činnost zajišťuje ve spolupráci nebo jako součást gateway serveru (brány), firewall serveru nebo cache serveru.

dial-up

Připojení telefonní (kumulovanou) linkou. Velmi častý způsob připojení osobních počítačů. Funguje podobně jako telefonický rozhovor, avšak místo dvou osob komunikují dva modemy.

freeware

Program, který je nabízen zdarma Autor se však nevzdal svých autorských práv a nelze jej tedy, bez souhlasu, modifikovat či zahrnovat do svých projektů (na rozdíl od public domain).

Netscape

Jeden ze dvou nejrozšířenějších webovských prohlížečů. Firma je v současné době vlastněna firmou AOL (America Online). Vzhledem k tomu, že zakladatelem společnosti Netscape Communications byl hlavní autor prvního grafického browseru - Mosaic - lze Netscape považovat za jeho úspěšnějšího následníka. Původní název prohlížeče byl `Navigator'. Verze Netscape existují také pro X-Windows a ve světě operačních systémů UNIX je Netscape jedničkou. Poslední ostrá verze má číslo 4, poslední beta verze od AOL má číslo 6.

.com

COMmercial, komerční. Doména nejvyšší úrovně (TLD) užívaná výdělečnými organizacemi, nejvíce je rozšířena v USA a Kanadě.

.edu

EDUcation; vzdělávání. Doména nejvyšší úrovně (TLD) užívaná školami, univerzitami a jinými vzdělávacími institucemi zejména v USA a Kanadě.

.org

ORGanizace. Doména nejvyšší úrovně (TLD) užívaná asociacemi a neziskovými organizacemi zejména v USA a Kanadě.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Seznam.cz zavádí tlačítko Líbí se

Dejte redakci i ostatním čtenářům vědět, jaký obsah stojí za přečtení.

Články s nejvyšším počtem Líbí se se budou častěji zobrazovat na hlavní stránce Seznamu a přečte si je více lidí. Nikomu tak neuniknou zajímavé zprávy.

Reklama

Výběr článků