Hranice pro přístup dětí na sociální sítě bez souhlasu rodičů je 13 let. Nová unijní pravidla o ochraně osobních údajů (GDPR) ale umožňují členským zemím stanovit hranici v rozmezí 13 až 16 let a česká vláda ji chce zvýšit na 15 let, což ale řada expertů včetně České rady dětí a mládeže nedoporučuje.

Právě věková hranice byla nejčastěji důvodem lhaní při registraci na internet u dětí mladších 13 let.

Rodiče a účty na sociálních sítích

Podle zjištění ČRDM jsou ale rodiče, minimálně z pohledu dětí, dobře informováni o zřizování profilů na sociálních sítích. Vždy nebo většinou o tom vědělo 89 procent rodičů. Z hlediska věku o tom byli nejčastěji informováni rodiče těch nejmladších od deseti do 12 let, kdy o zřizování účtu svých potomků na sociálních sítích vždy nebo většinou vědělo 94 procent rodičů. Ale i v nejstarší skupině dětí, 16 až 18 let, měla o tom povědomí většina rodičů, konkrétně 88 procent.

Rada dětí a mládeže ve výzkumu rovněž zjišťovala, jak děti vnímají obecné nebezpečí na internetu. To, že jeho používání může být nebezpečné, si přitom uvědomuje 87 procent dětí. "Můžeme konstatovat, že o rizicích na internetu je nějak informována takřka celá populace dětí starších deseti let, nad 13 let je taková neinformovanost výjimečná," uvedla ČRDM.

S kým se ve skutečnosti baví?

Jako největší riziko na internetu děti vnímají to, že neví, s kým se na něm ve skutečnosti baví, a že někdo může zneužít jejich fotografie či videa nebo na nich lákat osobní informace. Rizikem je podle dětí i to, že jim někdo může na internetu vyhrožovat, může je po internetu pronásledovat nebo je může okrást při placení přes internet.

"Vnímání jednotlivých rizik v dílčích tříletých věkových skupinách je velmi obdobné. Jediné riziko, jehož váha s věkem výrazně narůstá, je uvědomění si možnosti okradení při platbě přes internet," uvedla rada dětí a mládeže.

Čtyři z pěti dětí podle ní uvedly, že se o rizicích na internetu baví ve škole. Dalším nejčastějším zdrojem informací jsou rodiče, se kterými se o této problematice baví 63 procent dětí, nejčastěji ale ty mladší. Děti nejstarší věkové skupiny si o nich častou čtou na internetu nebo o tom viděly pořad v televizi.