V souvislosti s tím oznámila společnost AVG Technologies, lídr v oblasti rozvoje bezpečnostního softwaru pro domácí uživatele a malé i střední podniky, výsledky vlastního průzkumu, zaměřeného na vliv internetového zločinu na občany Evropské unie. Výzkum provedla v březnu 2008 společnost Ipsos a jeho závěry korespondují se zprávou ENISA.

„Ze zprávy ENISA i z výsledků našeho průzkumu jasně vyplývá, že před sebou máme ještě velký kus práce, abychom uchránili naše počítače od internetového zločinu,” řekl J. R. Smith, generální ředitel AVG Technologies.

„Během několika let se povaha hrozeb změnila z amatérské aktivity na profesionální kriminální činnost. Nyní je naším úkolem zajistit bezpečnost s lehkostí, abychom zároveň nezpomalili vývoj inovací,” dodává Smith.

Čtvrtina Čechů se již setkala s internetovým zločinem

V Evropě má zkušenost s internetovým zločinem 22 % z celkem 7 000 dotazovaných uživatelů počítačů. Zatímco se s počítačovou kriminalitou setkala téměř třetina Italů a 31 % Britů, v České republice se osobně s internetovým zločinem seznámila asi čtvrtina dotazovaných.

Výsledky mohou souviset s dvojicí klíčových trendů v chování počítačových uživatelů v ČR. Češi stále častěji používají internet k citlivým transakcím, a to stále odvážněji. Ve srovnání s ostatními zeměmi: nejvíce využívají služby internetového bankovnictví Švédové (84 %) a Němci (78 %).

Přístup k citlivým transakcím
o 83 % uživatelů nakupuje na internetu
o 71 % uživatelů používá internetové bankovnictví
o 70 % uživatelů platí účty po internetu

 

Druhým významným faktorem, který ovlivnil výrazně výsledky průzkumu byly nízká úroveň ochrany a malé povědomí uživatelů domácích počítačů o prevenci ve vztahu k internetovému zločinu:

  • 11 % dotazovaných uživatelů nemá žádnou antivirovou ochranu v počítači
  • 38 % uživatelů tvrdí, že nemá k dispozici dostatek informací o internetovém zločinu a ochraně proti němu

Nedostatečná informovanost v této oblasti zjevně ovlivňuje postoj lidí k jednotlivým druhům kriminality. Zatímco pouhých 24 % Čechů si připouští nebezpečí internetového zločinu, až 39 % respondentů se více obává krádeže.

„Internet podnikům a domácím uživatelům nabízí bezpečné provádění transakcí již dnes. Je nutné si však stále uvědomovat možnost potenciálních nebezpečí a hrozeb. Apely ENISA a AVG Technologies směřují k vytvoření internetu jako bezpečného místa pro podnikaní na celém světě. Výzkum a identifikace počítačové kriminality zajišťuje ochranu pro všechny,” dodává J. R. Smith.