Hlavní obsah
Ilustrační snímek. Foto: Gabriela Krejčová, Novinky

Živnostníci s daňovým poradcem musí podat přehled do 1. srpna

Naprostá většina osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) svůj přehled o příjmech a výdajích za rok 2018 příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) musela podat do konce letošního dubna. Živnostníci, kteří ale využívají služeb daňového poradce, mají lhůtu na podání přehledu delší, svou povinnost tak musí splnit do 1. srpna.

Ilustrační snímek. Foto: Gabriela Krejčová, Novinky
Živnostníci s daňovým poradcem musí podat přehled do 1. srpna

Ke konci letošního června bylo podáno 989 038 přehledů OSVČ za rok 2018, což představuje 91 procent z celkového počtu přehledů, které za rok 2018 mají OSVČ podat. Za loňský rok má být podáno ještě 97 156 přehledů OSVČ.

Skutečnost, že přehled zpracovává daňový poradce, musely OSVČ oznámit předem příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), a to do 30. dubna letošního roku, pokud se oznámení z předchozí doby nevztahovalo na více let, případně na dobu neurčitou.

Jak přehled podat

Pokud využíváte služeb daňového poradce a podání přehledu o příjmech a výdajích za loňský rok vás ještě čeká, můžete jej podat sami, případně máte možnost na základě plné moci pověřit daňového poradce.

NEPŘEHLÉDNĚTE
Povinnost podat přehled o příjmech a výdajích OSVČ za loňský rok mají všechny podnikající osoby, které v uplynulém roce vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost, bez ohledu na to, zda se jednalo o činnost hlavní (podnikání bylo hlavních zdrojem jejich příjmu) či vedlejší (podnikáním si „přivydělávaly“). Podání přehledu se týká i OSVČ, které podnikaly jen po část loňského roku.
Ke 30. 6. 2019 evidovala ČSSZ v celé ČR 1 028 082 OSVČ. Z celkového počtu OSVČ mělo samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní zdroj příjmů 599 001.
Zdroj: ČSSZ

V každém případě je však třeba si uvědomit, že odpovědnost za splnění této povinnosti je výhradně na vás, i když využíváte služeb daňového poradce. OSSZ může za neodevzdání nebo opožděné odevzdání udělit pokutu až do výše 50 tisíc korun. Případná pokuta je předepsána OSVČ, nikoliv daňovému poradci.

Přehled je možné podat jak osobně na vytištěném tiskopise na podatelně příslušné OSSZ, případně zaslat poštou, tak elektronicky prostřednictvím interaktivního tiskopisu na ePortálu ČSSZ.

Doplatek uhraďte do 8 dnů 

Doplatek na pojistném je třeba uhradit nejpozději do osmi dnů po dni, kdy byl (nebo měl být) přehled podán. Peníze pošlete na stejný účet, na který posíláte zálohy na pojistné na důchodové pojištění. Za den platby doplatku se považuje den jeho připsání na účet příslušné OSSZ nebo den zaplacení v hotovosti na pokladně OSSZ (platba v hotovosti je však možná jen do výše 10 tisíc korun).

Pokud doplatek uhradíte později, případě zaplatíte nižší částku, připravte se na penále, které činí 0,05 procenta dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh trvá. Začít platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění v nové výši musíte od měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl (nebo měl být) podán přehled. Je-li však nová výše zálohy nižší než v období před podáním přehledu, platí tento nižší předpis již od měsíce, ve kterém byl přehled podán.

ČSSZ upozorňuje i na to, že není-li podán přehled ani zaplaceno pojistné, nemůže být samostatná výdělečná činnost hodnocena pro nárok na důchod.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků