Hlavní obsah
Ženy už mají jen několik dní na sjednání výhodnějších podmínek u životního pojištění. Foto: Profimedia.cz

Ženy mají nejvyšší čas uzavřít životní pojištění. Zdraží se jim až o 100 procent

Letošní 21. prosinec přinese revoluci v životním pojištění. Od tohoto dne si totiž budou ženy a muži rovni, alespoň co se týče cen pojistného. Pojišťovny podle nařízení Evropské unie již nesmí rozlišovat, zda pojištěným je muž, nebo žena. Zavedou unisex sazby shodné pro obě pohlaví. Ženám to přinese dražší pojistky, muži si naopak mírně polepší.

Ženy už mají jen několik dní na sjednání výhodnějších podmínek u životního pojištění. Foto: Profimedia.cz
Ženy mají nejvyšší čas uzavřít životní pojištění. Zdraží se jim až o 100 procent

Rozdílné, dosud platné sazby ve výši pojistného vycházejí z individuálních specifik obou pohlaví. "Muži a ženy se dožívají jiného průměrného věku, trpí jinými nemocemi a zpravidla vykonávají různě riziková povolání," říká Petr Svoboda z České pojišťovny.

"Pokud budeme čerpat z veřejně dostupných statistik, tak například pravděpodobnost úmrtí lidí ve věku 18 - 75 let u muže v průměru 2,4krát vyšší než pro ženu. A například 26letý muž má pravděpodobnost, že se nedožije 27. narozenin, vyšší dokonce 3,7násobně než stejně stará žena," doplňuje Věra Hukalová z České podnikatelské pojišťovny.

V současné době jsou rozdíly v sazbách pojistného u obou pohlaví velmi výrazné. Pochopitelně závisí na typu rizika i věku pojištěnců. Nicméně podle informací od pojišťoven mají ženy pojistky v průměru o 40 - 50 procent nižší. V některých případech dokonce o plných sto procent.

20. prosinec: poslední den pro výhodnější pojistky

Od 21. prosince dojde ke sjednocení cen pojistného především u pojištění zahrnujících riziko smrti, závažná a kritická onemocnění či u pojištění pro případ pracovní neschopnosti.

Pro ženy to bude znamenat zvýšení pojistného v řádu několika desítek procent, naopak mužům se u vybraných rizik sazby mírně sníží.Pojišťovny upozorňují, že nejvyšší nárůst cen mohou očekávat ženy ve věku 45 let a více. U nových smluv tak budou platit i o 100 procent více než nyní.

Přesné datum, do kterého si mohou ženy sjednat pojištění s výhodnějšími pojistnými sazbami, se u jednotlivých pojišťoven liší. Naprostá většina z nich však uzavře pojistnou smlouvu se současnými podmínkami prakticky na poslední chvíli - 20. prosince 2012. Pouze do pojišťovny Uniqa musí ženy dorazit do 10. prosince a v případě Pojišťovny České spořitelny už mají smůlu. "Klientka mohla novou pojistku za starých podmínek uzavřít do konce října 2012," zmínila Jana Jirásková z Pojišťovny ČS.

Pojišťovny v posledních měsících zaznamenávají zvýšený zájem žen o uzavírání pojistek za současných nižších sazeb. V meziročním srovnání lze mluvit až o 20procentním navýšení. Chování mužů je přesně opačné, čekají na nižší sazby, které budou platné u nových pojistek od 21. prosince. Zájem o sjednání pojistek je zhruba o 20 procent nižší.

Příklad změny pojistných sazeb

Pro názornou představu, jak se změní sazby pojistného od 21. prosince 2012, jsme připravili modelový příklad. Jedná se o běžně placené životní pojištění pro případ smrti s pojistnou částkou 1 milión korun. Muž nebo žena si je sjedná do 65 let věku.

 Výše měsíčního pojistného pro vstupní věk 30 let (v korunách)
Pojišťovna
před 21. 12. 2012
po 21. 12. 2012
žena muž
žena a muž
Allianz
pojišťovna dosud nemá definitivní sazby pojistného k dispozici
ČPP (1)
409
851
pojišťovna neuvedla
Česká pojišťovna
325
766
655
ČSOB Pojišťovna
300
574
537
Komerční pojišťovna (2)
314
674
516
Kooperativa
400
653
482
Uniqa
241
490
450
Zdroj: pojišťovny; Poznámky: (1) produkt IŽP Evoluce; (2) produkt Vital Invest

Z tabulek je patrné, že mužům se vyplatí počkat si na nové ceny pojištění. Naopak ženy by si měly pospíšit a sjednat si pojištění co nejdříve. U některých pojišťoven je zvýšení i více než stoprocentní.

 Výše měsíčního pojistného pro vstupní věk 50 let (v korunách)
Pojišťovna
před 21. 12. 2012
po 21. 12. 2012
žena muž
žena a muž
Allianz
pojišťovna dosud nemá definitivní sazby pojistného k dispozici
ČPP (1)
633
1477
pojišťovna neuvedla
Česká pojišťovna
751
1580
1354
ČSOB Pojišťovna
595
12531167
Komerční pojišťovna (2)
715
1562
1179
Kooperativa
745
1512
1239
Uniqa
492
1071
1004
Zdroj: pojišťovny; Poznámky: (1) produkt IŽP Evoluce; (2) produkt Vital Invest

Změny ve smlouvách raději co nejdříve

Stávajících smluv a smluv nově uzavřených nejpozději do 20. prosince 2012 se nové sazby pochopitelně nedotknou. Jiná situace může nastat, pokud budete chtít udělat nějakou změnu. Máte-li v úmyslu například snížit či zvýšit pojistnou částku, prodloužit či zkrátit pojistnou dobu, respektive provést jakoukoliv technickou změnu, udělejte ji ještě před sjednocením sazeb. Pokud byste ji chtěli zahrnout později, pojistné by se vám počítalo za nových podmínek.

V případě netechnických změn, které nemění rozsah pojištění a jsou vesměs administrativní povahy (například změna jména, adresy, obmyšlených osob apod.), ke změnám pojistných sazeb nedojde.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků