Hlavní obsah
Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz

Zdravotní pojišťovny plánují letos na bonusech vyplatit téměř 1,3 miliardy korun

Každoročně mění zdravotní pojišťovnu desítky tisíc pojištěnců. Jedním z důvodů jsou i nabízené bonusy, jimiž pojišťovny svým klientům přispívají na různé druhy očkování, zdravotní prevenci, odměňují například dárce krve apod. V loňském roce zdravotní pojišťovny na bonusech vyplatily zhruba 1,07 miliardy korun, pro letošní rok je připraveno téměř 1,3 miliardy korun.

Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz
Zdravotní pojišťovny plánují letos na bonusech vyplatit téměř 1,3 miliardy korun

Změnit zdravotní pojišťovnu je možné jednou za rok. Termíny pro přestup od jedné pojišťovny ke druhé jsou však dva, buď k 1. lednu, nebo k 1. červenci. Vzhledem k tomu, že se uplatňuje tříměsíční čekací doba, nejbližší změnu je možné uskutečnit nejpozději 31. března. Jedním z důvodů, proč klienti pojišťovnu změní jsou i nabízené bonusy a příspěvky.

Více než miliardu korun vydaly v loňském roce zdravotní pojišťovny na úhradu preventivních programů a aktivit. Pochopitelně nejštědřejší byla v tomto směru Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), vzhledem k tomu, že ve svém portfoliu eviduje největší počet klientů, jejím pojištěncem je zhruba každý osmý Čech.

Pro letošní rok všechny zdravotní pojišťovny částky určené na bonusy navýšily.

Úhrada preventivních programů a aktivit
Zdravotní pojišťovna
Částka vyplacená v roce 2018 (v Kč)
Částka připravená pro rok 2019 (v Kč)
VZP
450 mil.
574 mil.
ČPZP220 mil.223 mil.
ZP MV ČR
150 mil.
200 mil.
VoZP108 mil.
121 mil.
OZP
85,5 mil.
100 mil.
Revírní bratrská
pokladna, ZP
31 mil.
35 mil.
ZP Škoda
22,9 mil.
30 mil.
Zdroj: Údaje zdravotních pojišťoven

Na všechny se dostane, ujišťují pojišťovny

Mezi některými pojištěnci panují obavy, aby ve chvíli, kdy požádají o úhradu daného příspěvku, jim pojišťovna neoznámila, že limit byl vyčerpán a bohužel jim peníze neposkytne. Ovšem to se nemůže stát, jak redakci Práva ujistili zástupci zdravotních pojišťoven.

„Máme nastavený roční rozpočet na Fond prevence jako celek. Peníze jsou alokovány takovým způsobem, aby k těmto situacím nedocházelo. Snažíme se predikovat chování klientů a pro vyplácení příspěvků máme připraveno dostatek finančních prostředků. Kdyby náhodou k této situaci došlo, k dispozici máme rezervu, která se předloží správní radě, a na základě jejího rozhodnutí se rezervou navýší rozpočet,” vysvětlila Lucie Krausová z VZP.

„Prozatím jsme nemuseli situaci vyčerpání prostředků řešit, nicméně máme prostředky na to, abychom tyto situace uměli operativně vyřešit bez dopadu na pojištěnce,” uvedl Ivo Čelechovský z Revírní bratské pokladny, ZP.

„Pokud by k vyčerpání prostředků došlo, podnikne pojišťovna všechny kroky potřebné k tomu, aby všichni pojištěnci, kteří si o příspěvek v souladu se zveřejněnými kritérií zažádali, jej také obdrželi,” doplnila Elenka Mazurová z České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP).

Také zástupci dalších zdravotních pojišťoven se shodli, že podobná situace u nich nenastala a pokud by se tomu tak stalo, řešili by ji ve prospěch klientů.

Pro uplatnění příspěvku musíte dodržet termíny

Aby vám pojišťovna proplatila peníze, musíte ji o to požádat. „V zásadě musí klient vyplnit žádost o příspěvek a doložit platební doklad. Peníze jim zasíláme na účet,” uvedla pro Právo Hana Kadečková ze Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZP MV ČR).

„Klienti musí předložit vyplněnou a podepsanou žádost, kde zaškrtnou požadovaný příspěvek/příspěvky, a doklad o úhradě věci nebo služby, na kterou chtějí přispět. Žádost s doklady nám klient doručí osobně nebo poštou na kterékoli kontaktní místo, naši zaměstnanci vše zkontrolují (případně požádají o doplnění) a pak posílají příspěvek k proplacení,” upřesnil Jan Mates z Vojenské zdravotní pojišťovny (VoZP).

Zdravotní pojišťovny mají nastavené i termíny, do kdy je třeba o úhradu požádat.

Termíny a podmínky pro žádost o příspěvek v roce 2019
Zdravotní pojišťovna
Termín, podmínky
VZP
Od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019, pokud není u konkrétního příspěvku stanoven jiný termín (do 31. 12. 2019 kurzy přípravy k porodu a prvotrimestrální screening, v termínech od 1. 7. do 31. 8. a od 1. 12. do 31. 12. 2019 bezlepková dieta).
ČPZPOriginál dokladu pro čerpání příspěvku nesmí být starší než tři měsíce.
ZP MV ČR
Klient musí žádost uplatnit nejpozději do jednoho měsíce od úhrady služby, zboží apod. Zároveň musí dodržet termín do 30. listopadu 2019.
VoZPDo 31. prosince. Doklad o úhradě, na jehož základě žádá klient o příspěvek, nesmí být až na výjimky starší 90 dnů.
OZP
Doklady prostřednictvím Vitakarty je třeba zaslat v daném kalendářní roce, nejdéle v prvním čtvrtletí roku následujícího.
RBP, zdravotní pojišťovna Do 30. listopadu 2019
ZP Škoda
V letošním roce proplácí příspěvky od 1. 2. 2019 do 13. 12. 2019.
Zdroj: Údaje zdravotních pojišťoven

Přehled nejzajímavějších příspěvků

Bonusů a příspěvků zdravotních pojišťoven je opravdu hodně, s jejich podrobným přehledem se můžete seznámit na webových stránkách konkrétních pojišťoven. Ve spolupráci s nimi jsme pro vás připravili souhrn těch nejzajímavějších a nejoblíbenějších.

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Mezi klienty je tradičně nejvyšší zájem o příspěvek na pohybové aktivity. Dospělým klientům VZP přispívá až 500 korun, pro děti poskytuje příspěvek na pohybové aktivity až tisíc korun.

Velice oblíbené jsou příspěvky na očkování, především proti klíšťové encefalitidě, na které přispívá až 500 korun, u dětí přispívá i na očkování proti meningokovým nákazám typu B částkou až 2500 korun.

Nastávajícím maminkám přispívá například na pohybové aktivity v těhotenství, na předporodní kurzy apod. Největší zájem je o prvotrimestrální screening Downova syndromu. Letos klientky mohou získat příspěvek ve výši až 1500 korun.

„V letošním roce nabízíme zajímavé novinky týkající se miminek, až 1000 korun pro nedonošené novorozence s porodní váhou do 1500 g např. na nákup speciální výživy, a až 500 korun na plavání a vaničkování kojenců, pro děti do věku 1 roku. Novinkou je rovněž příspěvek až 300 korun na ultrazvukové nebo mamografické vyšetření u žen ve věku 30-45 let,” doplnila Krausová.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Dlouhodobě nejoblíbenějším příspěvkem je příspěvek na očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění. Děti mohou čerpat až 1500 korun, dospělí 1000 korun. K oblíbeným příspěvkům patří i program Manažerka mateřství - příspěvek pro těhotné ženy ve výši až 1500 korun.

ČPZP přispívá i na pravidelnou pohybovou aktivitu v programu Pravidelný pohyb (700 korun) a na letní tábory (pobytové i příměstské) ve výši 1000 korun.

V letošním roce zdvojnásobila příspěvky na odvykání kouření na 2000 korun a zvýšila částku na nákup ochranné přilby pro děti z 300 na 500 korun. Novinkou v letošním roce je například Program onkologické prevence, určené na komplexní onkologické vyšetření pro pojištěnce nad 35 let s příspěvkem 2000 korun.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

Klienti projevili loni jednoznačně největší zájem o příspěvek na sportovní pohybové aktivity, a to zejména dětí. Ty mohly čerpat až 1000 korun a pokud jim rodiče postoupili svůj příspěvek, pak až 2000 korun.

„U ZP MV ČR si klienti velmi oblíbili možnost, kterou dáváme rodičům – přenechat svůj příspěvek ve prospěch dítěte,” doplnila Kadečková.

Vojenská zdravotní pojišťovna

VoZP poskytuje klientům příspěvky v programech s názvy Pohyb, Zdraví a Prevence.

V programu Pohyb mohou získat finanční pobídky na pravidelné plavání, cvičení a regeneraci, školní sportovní pobyty nebo školu v přírodě, na sportovní preventivní prohlídku apod.

V programu Zdraví jsou příspěvky na očkování, dentální hygienu, zubní rovnátka, pro těhotné ženy a na pomůcky k péči o miminko, vitamíny pro děti a v neposlední řadě odměny pro dárce krve a kostní dřeně.

V programu Prevence přispívá na nehrazená preventivní vyšetření k včasnému záchytu kolorektálního karcinomu, melanomu a nádoru prsu a také na odvykání kouření.

Oborová zdravotní pojišťovna

Obecně jsou velmi oblíbené příspěvky na očkování, velmi zajímavá je i kategorie nastávajících maminek a novorozenců. „Není neobvyklé, že naše klientky během těhotenství a krátce po narození dítěte získají v součtu benefity i za čtyři tisíce korun a více. Často čerpají příspěvek na vyšetření v prvním trimestru, na nepovinná očkování, na úhradu nákladů spojených s porodech (partner u porodu, poporodní vložky atp.) kdy součet všech těchto položek umí udělat příspěvek v zajímavé výši,” upozornil Jiří Sochor z OZP.

Velmi oblíbený je také příspěvek na dentální hygienu či na rovnátka a další stomatologické procedury a prostředky.

OZP klientům také nabízí celoplošné preventivní programy - například zaměřený na screening Alzheimerovy choroby či péči o klienty s vysokým tlakem či diabetem druhého typu apod.

Revírní bratrská pokladna ZP

Mezi nejzajímavější příspěvky v letošním roce patří příspěvek na celiakii, dentální hygienu, očkování, příspěvky pro diabetiky, dárce krve, příspěvky pro matky před a po porodu (nově i příspěvky na vícerčata,1213 korun na každé dítě).

„Novinkou letošního roku je možnost slučovat příspěvky jednotlivých členů rodiny a přátel ve prospěch konkrétního pojištěnce, který se léčí na celiakii. Slučovat příspěvky je možné i u dětí na očkování,” doplnil Čelechovský.

Novinkou je rovněž příspěvek na přímořské pobyty nemocných dětí, které nejsou podmíněny organizováním zdravotních pojišťoven, ale týkají se komerčních zájezdů přes cestovní kanceláře v délce nejméně 14 nocí. Podobný příspěvek pojišťovna připravuje i pro důchodce v lázeňských zařízeních v ČR.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

V letošním roce pojišťovna mimo jiné připravila zajímavou nabídku pro maminky a nastávající maminky, která zahrnuje například preventivní vyšetření štítné žlázy, příspěvek do výše 1200 korun na prvotrimestrální screening na specializovaném akreditovaném pracovišti, příspěvek do výše 2500 korun na NIPT (neinvazivní prenatální testování), příspěvek pro těhotné do výše 500 korun, balíček pro matku a novorozence do výše 1000 korun, kufřík s potřebami pro miminka a bezdotykový teploměr v hodnotě 1400 korun, na požádání také roční úrazové pojištění dítěte zdarma.

„Celkem tak mohou maminky od nás získat až 6600 korun,” doplnil Petr Kvapil ze ZP Škoda.

Pojišťovna se také dlouhodobě snaží podpořit pojištěnce trpící celiakií nebo fenylketonurií, pro které má k dispozici příspěvek do výše čtyři tisíce korun určený na úhradu nákladů spojených s dietním stravováním.

„Letošní velmi zajímavou novinkou je příspěvek do výše 400 korun na dentální hygienu pro věkovou skupinu od šesti do 18 let, dodal Kvapil.

V příštím roce možné proplácení dalších vakcín

I přesto, že počet onemocnění meningokokem v posledních letech klesá, i tak se stále jedná o jedno z nejzákeřnějších onemocnění malých dětí a mladých lidí. Zhruba deset procent nakažených dokonce umírá.

Očkování proti meningokokům je sice nepovinné, někteří rodiče však své děti dávají očkovat. Většinou si několikatisícové očkování hradí sami, nicméně některé zdravotní pojišťovny jim částečně přispívají.

V současné době Ministerstvo zdravotnictví řeší možnost, že by od příštího roku bylo očkování plně hrazené.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků