Hlavní obsah
Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz

Za opožděné podání přehledu správě sociálního zabezpečení hrozí vysoká pokuta

Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která v roce 2017, i jen po část roku, vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat přehled o příjmech a výdajích příslušné okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Pokud tak ani po výzvě neučiní, hrozí jí pokuta až do výše 50 tisíc korun.

Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz
Za opožděné podání přehledu správě sociálního zabezpečení hrozí vysoká pokuta

Ve spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) přinášíme několik rad a tipů pro bezproblémové podání přehledu o příjmech a výdajích za loňský rok.

Kdy přehled podat

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2017 musíte podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy jste podali své daňové přiznání. Nejzazším termínem tak je letos středa 2. května 2018.

V případě, že vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce, jste povinni tuto skutečnost příslušné správě sociálního zabezpečení oznámit nejpozději do 30. dubna. Termín podání přehledu se ve vašem případě posouvá na 1. srpna 2018.

Pokud vám finanční úřad prodloužil lhůtu pro odevzdání daňového přiznání, jste povinni podat přehled do jednoho měsíce po uplynutí stanovené lhůty.

I v případě, že jste nebyli jako OSVČ povinni podat daňové přiznání, přehled podat musíte, a to nejpozději do 31. července 2018.

Jakými způsoby lze přehled podat

Přehled můžete osobně podat na vyplněném papírovém tiskopisu na podatelně příslušné správy sociálního zabezpečení. Poslat ho samozřejmě můžete i poštou. V tomto případě rozhoduje datum poštovního razítka, tj. datum odeslání.

Snadno a rychle je možné ho podat i v elektronicky prostřednictvím služby e-Podání nebo datové schránky. Klientům je na webu ČSSZ k dispozici interaktivní formulář, který funguje i jako kalkulačka a pomůže s výpočtem pojistného a záloh na pojistné.

Co hrozí, když přehled nepodáte

Pokud přehled neodevzdáte včas, příslušná OSSZ vás na to upozorní a vyzve vás ke splnění dané povinnosti. Jestliže přehled není podán včas nebo vůbec, může být dle zákona uložena pokuta až do výše 50 tisíc korun.

V případě, že OSVČ přehled nepodá, může příslušná OSSZ vystavit platební výměr o pravděpodobné výši pojistného, a to podle údajů o daňovém základu, který OSVČ uvedla pro finanční úřad. Toto rozhodnutí stanovení pravděpodobné výši pojistného vás však nezbavuje povinnosti přehled podat.

„Není-li podán přehled ani zaplacené pojistné na základě stanovení pravděpodobné výše pojistného, nemůže být samostatná výdělečná činnost hodnocena pro důchodové nároky,” upozorňuje ČSSZ.

Kdy nejpozději uhradit doplatek na pojistném

Pokud vám na základě podaného přehledu vznikl doplatek na pojistném, je vaší povinností ho zaplatit nejpozději do osmi dnů po dni, kdy jste podali přehled. Za den platby pojistného se považuje den jeho připsání na účet příslušné OSSZ nebo den zaplacení v hotovosti na pokladně OSSZ.

Na základě přehledu vám bude stanovení výše záloh na pojistné na další kalendářní rok. Od měsíce, ve kterém byl nebo měl být podán přehled, musí OSVČ platit zálohy na pojistné v nové výši. Za pozdní úhradu nebo za úhradu pojistného v nižší výši se platí penále. To činí 0,05 procenta dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh trvá.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků