Hlavní obsah
Nájemce musí být alespoň tři měsíce předem informován o povaze zamýšlených prací, času jejich zahájení a trvání a době, po kterou musí být byt vyklizen. Foto: Profimedia.cz

V jakých případech nemůže nájemce odmítnout úpravy bytu prováděné pronajímatelem

I v pronajatém bytě je třeba čas od času provést různé stavební či jiné úpravy. Zákon dokonce určuje případy, kdy se jim nájemce musí podřídit a nesmí je odmítnout. Na druhou stranu, bude-li muset kvůli nim byt dočasně opustit, má nárok na zaplacení přiměřených nákladů, které mu kvůli přestěhování vzniknou.

Nájemce musí být alespoň tři měsíce předem informován o povaze zamýšlených prací, času jejich zahájení a trvání a době, po kterou musí být byt vyklizen. Foto: Profimedia.cz
V jakých případech nemůže nájemce odmítnout úpravy bytu prováděné pronajímatelem

Pronajímatel a nájemce se pochopitelně mohou na podmínkách provádění stavebních úprav nebo změn bytu dohodnout.

„Vždy si podrobně vymezte vzájemná práva a povinnosti. Tedy zejména předmět a rozsah změn a finanční vypořádání,“ doporučuje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Kdy nesmíte úpravy v bytě odmítnout

Může se ale stát, že se s pronajímatelem na úpravách bytu z různých důvodů nedohodnete. Zákon však definuje tři případy, kdy jste povinni na úpravu pronajatého bytu přistoupit.

Tím prvním je situace, kdy úprava v bytě nesnižuje hodnotu bydlení a její provádění nepředstavuje pro nájemce větší nepohodlí. Jedná se například o výměnu kuchyňské linky, starých oken za nové apod.

Strpět úpravu nájemního bydlení musíte i tehdy, pokud k ní pronajímatel dostal příkaz od orgánu veřejné moci, například na základě rozhodnutí stavebního úřadu.

Na úpravu bytu musíte přistoupit i tehdy, hrozí-li někomu zvlášť závažná újma. Například pokud bude potřeba dočasně statického zajistit byt po výbuchu plynu v sousedním bytě.

Práva nájemce

V případě náročnějších úprav může dojít i k tomu, že v pronajatém bytě nebudete mít možnost po určitou dobu bydlet. To, na co máte nárok, se liší podle toho, zda je k provedení úpravy potřeba váš souhlas, nebo ne.

Pokud se souhlas nevyžaduje, má nájemce dvě základní práva. Za prvé musíte být informováni alespoň tři měsíce předem o povaze zamýšlených prací, času jejich zahájení a trvání a době, po kterou musí být byt vyklizen. Pronajímatel vás také musí poučit o následcích, když odmítnete byt vyklidit.

Pokud však má být byt vyklizen na dobu nejdéle jednoho týdne, postačí, aby vás pronajímatel informoval alespoň deset dnů před zahájením prací.

Náhrada účelně vynaložených nákladů

„Druhým právem nájemce je právo požadovat po pronajímateli přiměřenou náhradu účelných nákladů, které mu v souvislosti s vyklizením bytu vznikly. Může se jednat například o úhradu stěhování do jiného dočasného bydliště nebo zvýšené náklady na nájemné a služby v jiném dočasném bydlišti,“ upozornil Lukáš Zelený.

Pokud nájemce odmítne byt vyklidit nebo se nevyjádří ani do 10 dnů od doručení oznámení, může pronajímatel podat proti nájemci žalobu a domáhat se, aby o vyklizení bytu (na dobu provádění úprav) rozhodl soud.

Vyklizení bytu však musí být opravdu nezbytné, nemůže se jednat pouze o nedůvodné svévolné rozhodnutí pronajímatele.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků