Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Alex Švamberk, Novinky

Účet za těžké zranění na sjezdovce přesáhne i tři milióny korun

Pětadvacetileté žena utrpěla na sjezdovce v rakouských Alpách zlomeninu páteře. Ochrnula. Operace stabilizovala její stav, ale do Česka musela být přepravena letecky. Celkové náklady na její záchranu a převoz dosáhly 3 350 000 korun. Pokud by neměla sjednané kvalitní cestovní pojištění v ceně pár stovek, rakouská zdravotnická zařízení by peníze vymáhala přímo po ní.

Ilustrační foto Foto: Alex Švamberk, Novinky
Účet za těžké zranění na sjezdovce přesáhne i tři milióny korun

Lidem na horách se proto vyplatí ještě před cestou si ujasnit, co dělat, když se na sjezdovce zraní, sami způsobí nehodu nebo jim někdo ukradne věci.

„Převoz ambulancí u této lyžařky stál v přepočtu 8 100 korun, operace 1 770 000 korun, vrtulník 1 530 000 korun. Vše kryla pojistka, včetně více než sta úkonů, které udělala asistenční služba. Například rodině radila, co má dělat,“ řekla Novinkám Jolana Ackermannová z České asociace pojišťoven.

Podle ní by nikdo neměl bez pojistky, nebo jen s evropským cestovním průkazem, na hory vůbec vyjíždět. Českého občana například srazil při lyžování ve Francii jiný lyžař. Hrana lyže mu způsobila vážné řezné poranění až na stehenní kost.

Celkové náklady, které zahrnovaly primární transport vrtulníkem, hospitalizaci, převoz lyžařského vybavení a repatriaci do České republiky, přesáhly 370 000 korun.

Foto: Vladislav Prouza, Právo

DŮLEŽITÉ: Mějte vždy u sebe kontakt na asistenční službu!

Jak tedy konkrétně postupovat v kritických situacích na sjezdovce kromě podání první pomoci a přivolání záchranné služby? Přinášíme vám výtah z manuálu, který připravila Česká asociace pojišťoven a zveřejnila ho na novém webu www.jaksepojistit.cz.

Škoda, která se stala vám cizím zaviněním
Náklady vztahující se ke škodě na zdraví i majetku se hradí z pojištění odpovědnosti viníka. Pokud viník nemá sjednané pojištění odpovědnosti, náklady hradí vaše pojišťovna, která je následně vymáhá přímo na viníkovi.
V případě úrazu volejte asistenční službu. Pomůže vám vyhledat vhodné lékařské zařízení a doporučí další postup.
Zajistěte si kontaktní údaje toho, kdo vám zranění způsobil i ostatních zúčastněných kolize - jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, pojišťovnu a číslo pojistné smlouvy. Pamatujte na nutnost podpisu svědka u každé svědecké výpovědi a ohlaste nehodu policii.
Zajistěte si svědecké výpovědi, výpovědi osob, které se na škodě nepřímo podílely (např. osoba, které jste se snažili vyhnout) a jakékoli další důkazy, kterými může být např. i fotodokumentace stop ve sněhu, zůstanou-li patrné. Všechny skutečnosti nehody popište co nejpodrobněji a oficiálně zaznamenejte (plánky, fotodokumentace).
Nehoda dvou nebo více lyžařů
Při střetu dvou a více lyžařů je pro posouzení rozhodující, kdo porušil pravidla FIS nebo místní předpisy. Ne vždy lze však s určitostí průběh kolize definovat a určit viníka, který ponese odpovědnost za škodu, případně kdo je trestně odpovědný. Pokud je to možné, postupujte následujícím způsobem.
Vyvarujte se podepisování protokolu v cizím jazyce, kterému nerozumíte. Máte-li pochybnosti, poznamenejte vaši obavu či nesouhlas v českém jazyce u svého podpisu. Neznáte-li cizí jazyk a nemáte k dispozici tlumočníka, popište nehodu česky.
Pokud jste zraněni a transportováni k nutnému ošetření, požádejte známé nebo rodinu, aby v místě kolize zůstali, zajistili svědecké výpovědi za vás, zkontaktovali policii a předali vaše kontaktní údaje.
Škoda, kterou jste způsobili vy další osobě
Pokud máte sjednané pojištění odpovědnosti za škodu, hradí náklady poškozené straně vaše pojišťovna.
Jestliže zraněný potřebuje lékařskou pomoc, vyčkejte až do příjezdu záchranářů nebo policie.
Vždy zkontrolujte, zda jsou zdokumentovány správně všechny skutečnosti nehody (svědci, foto, video, plánek). Pokud popisu v cizím jazyce nerozumíte, nepodepisujte jej a doplňte svou verzi výpovědi v českém jazyce.
V případě rozporů (necítíte se vinen, odmítáte spoluvinu) vždy trvejte na nahlášení nehody policii.
Jestliže zraněnému poskytují pomoc jen známí nebo rodina, zůstaňte s ním a trvejte na nahlášení nehody policii.
Obraťte se na asistenční službu ještě předtím, než se rozhodnete vaši odpovědnost za škodu uznat, a zkonzultujte s ní situaci.
Informujte poškozeného a policii o vašem pojištění a předejte jim kontakt na vaši asistenční službu.
Škoda, kterou jste utrpěli bez cizího zavinění
Lékařské ošetření a výlohy s tím spojené jsou hrazeny z vašeho pojištění léčebných výloh.
Potřebujete-li lékařské ošetření, kontaktujte asistenční službu, která vám zprostředkuje návštěvu v nejbližším zdravotnickém zařízení, a prokažte se kartičkou vaší pojišťovny.
Krádež či poškození zavazadel, lyží, snowboardu
Krádež zavazadel neprodleně ohlaste místní policii a vyžádejte si policejní protokol. Mezi zavazadla se počítají i vaše lyže nebo snowboard. Pokud byla sportovní výbava odcizena z uzamčeného a tomu určeného místa, hradí se škoda z vašeho připojištění zavazadel.
Jestliže byly lyže nebo snowboard odcizeny z místa k tomu určenému (např. „držák“ lyží před restaurací), bude škoda uhrazena z pojištění odpovědnosti provozovatele tohoto místa.
Musíte-li se od nehody vzdálit, nahlaste ji sami na nejbližší stanici policie.
Mějte na paměti, že způsobení zranění druhé osobě může být klasifi kováno jako trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti a může být proti vám zahájeno trestní stíhání. Pokud se tak stane a máte sjednáno i pojištění právní ochrany, požádejte asistenční službu o zajištění právní pomoci na místě.
Zdroj: Česká asociace pojišťoven; www.jaksepojistit.cz
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků