Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Milan Malíček, Právo

Postavení lidí, kteří mají půjčku, posílí

Levnější předčasné splacení hypotéky, omezení výše sankcí za pozdní splácení úvěru či větší kontrola nebankovních poskytovatelů půjček a celkové posílení postavení dlužníka. To jsou jen příklady mnoha změn, s kterými přichází nový zákon o úvěru pro spotřebitele.

Ilustrační foto Foto: Milan Malíček, Právo
Postavení lidí, kteří mají půjčku, posílí

Nová legislativa by měla více chránit klienty, obsahuje totiž řadu nových institutů, které mají za cíl omezit nedůvodné zadlužování klientů. Zákon vítají zástupci neziskových organizací i představitelé řady velkých finančních společností.

„Nový zákon vnímáme jako potřebný, protože doteď mohl peníze půjčovat prakticky kdokoli a současná legislativa dávala jenom velmi omezené možnosti, jak nepoctivcům zabránit v činnosti. Od nové regulace si slibujeme, že konečně zamezí používání neférových praktik. Lidé tak budou mnohem lépe chráněni a půjčit si bude bezpečnější,“ uvedl pro Právo generální ředitel Provident Financial pro ČR a Slovensko Petr Šaštinský.

Omezení sankcí

Například výše smluvní pokuty při nesplácení byla dosud jenom volně omezená. Některé firmy toho zneužívaly a vytvářely nepřehlednou změť různých poplatků a sankcí, ve které se spotřebitelé nemohli orientovat.

Nový zákon teď maximální pokutu stanovuje na 50 procent z celkové výše úvěru. „To zamezí, aby se nepoctivé firmy obohacovaly na cíleném účtování přemrštěných pokut, popřípadě aby úmyslně poskytovaly úvěry lidem, kteří nemají zdroje na jejich splacení,“ prohlásil Šaštinský.

Součet všech smluvních sankcí za nesplácení půjčky nebude smět překročit 50 procent z celkové výše úvěru, maximálně se částka bude moci vyšplhat na 200 tisíc korun.

Kromě maximálního stropu pro sankce zákon dále upravuje smluvní pokuty z prodlení, které nabíhají denně. Nově tato sankce nemá překročit 0,1 procenta denně z částky, s níž je dlužník v prodlení.

Co přinese zákon o spotřebitelském úvěru
Spory u smluv ze spotřebitelských úvěrů budou rozhodovat výhradně soudy
Při dřívějším splacení dluhu bude mít poskytovatel právo pouze na tzv. účelně vynaložené náklady, které mu s předčasnou úhradou objektivně vzniknou. V těžkých životních situacích, například při dlouhodobé nemoci, bude předčasné splacení úvěru na bydlení zcela zdarma
Spotřebitelé budou moci splatit dluhy z úvěrů vesměs kdykoli
Omezí se sankce za pozdní splátky
Úvěr by měl věřitel poskytnout jen tomu, kdo jej bude schopen z příjmů řádně splácet. Pokud tuto schopnost poskytovatel neprověří, bude smlouva o úvěru neplatná, spotřebitel nebude muset platit žádný úrok a dostane už zaplacené úroky zpět. Jistinu splatí dle svých možností
V případě prodlení splátek bude moci poskytovatel celkově naúčtovat podle předlohy penále a smluvní pokuty jen do padesáti procent z výše úvěru, nejvýše však 200 tisíc korun
Měsíc před každoročním výročím uzavření smlouvy budou moci lidé zdarma splatit až čtvrtinu hypotéky
Banky budou muset už v reklamě říct, kolik bude hypotéka skutečně stát, a tuto informaci klientovi písemně potvrdit ještě před podpisem smlouvy
 Bude možné splatit jednorázově hypotéku při prodeji nemovitosti. Operace by mohla proběhnout nejdříve po dvou letech trvání úvěrové smlouvy. Náhrada nákladů by činila jedno procento z předčasně splacené částky, nejvýše však 50 tisíc korun
 Kdo bude poskytovat úvěr, musí mít základní kapitál minimálně dvacet miliónů korun
Kontrolu úvěrových firem by místo České obchodní inspekce měla provádět Česká národní banka, jež také bude vydávat licence

Možnost předčasně splatit 25 % hypotéky

Zásadní novinka se týká i hypoték, které má téměř 900 tisíc domácností. Za předčasné splacení hypotéky si dnes banky často účtují vysoké poplatky.  Poslanci ale schválili možnost zdarma splatit čtvrtinu hypotéky, a to měsíc před každoročním výročím uzavření smlouvy.

Jednorázové předčasné splacení hypotéky

S účinností nového zákona bude možné předčasně splatit hypotéku v plné výši v případě, že chce spotřebitel dům či byt financovaný touto hypotékou prodat.

Nezbytnou podmínkou pro splacení hypotéky je ovšem smlouva s bankou trvající déle než 24 měsíců. Pokud se spotřebitel pro předčasné splacení hypotéky rozhodne, věřiteli vzniká právo požadovat náhradu nákladů. Ta ovšem nesmí přesáhnout jedno procento z předčasně splacené výše hypotéky, přičemž věřitel si může nárokovat částku maximálně do 50 tisíc korun.

Úprava by mohla výrazně pomoci lidem v tíživé finanční situaci, například během rozvodu. Společný byt či dům zatížený hypotékou budou moci klienti bank snadněji prodat a peníze si rozdělit, čímž se zjednoduší komplikované vyplácení partnerů po rozvodu a spory o majetek.

Předčasně bude možné splatit jakýkoliv typ úvěru a klient má právo na snížení celkových úroků a nákladů, které by byl nucen platit, pokud by k předčasnému splacení úvěru nedošlo.

„Jde rozhodně o pozitivní krok pro klienty. Nyní se zejména u úvěrů ze stavebního spoření stává, že stavební spořitelny nechtějí dovolit klientovi předčasně úvěr splatit a ten musí platit vysoké úroky, i přesto, že by úvěr splatit mohl. Nebo stavební spořitelny požadují vysoké sankce za předčasné splacení. Nově bude moci poskytovatel úvěr požadovat po klientovi pouze náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou s předčasným splacením,“ sdělil Právu ředitel právního oddělení společnosti Partners Vít Mikolášek.

Kdy bude možné splatit úvěr zdarma 

V některých případech půjde u úvěrů na bydlení splatit úvěr dokonce zdarma. Klient bude mít takovou možnost ve lhůtě tří měsíců poté, co banka klientovi oznámí novou výši výpůjční úrokové sazby.

Druhou možností je splatit zdarma až 20 procent úvěru každý rok před výročím uzavření smlouvy. Dalším případem bude situace, kdy dojde k výplatě pojistného plnění sloužícího k zajištění splácení spotřebitelského úvěru.

V neposlední řadě půjde o případy úmrtí, dlouhodobé nemoci či invalidity dlužníka nebo jeho partnera, pokud by tato situace vedla k výraznému snížení schopnosti klienta splácet úvěr. Všechny tyto případy mají chránit klienta v situacích, kdy je z objektivních důvodů vhodné, aby klient mohl spotřebitelský úvěr zdarma splatit a zároveň by nemělo docházet ke zneužívání tohoto práva.

Zrušení rozhodčích doložek

Nový zákon o úvěru ruší používání rozhodčích doložek, čímž se zvyšuje ochrana spotřebitele. Pokud totiž doložku klient podepsal, případné spory (obvykle kvůli nesplácení dluhu) řešil rozhodce. Ten často rozhodoval ve prospěch věřitele, který ho na základě nepříliš vyvážené rozhodčí doložky ve smlouvě o úvěru navíc i zpravidla určil. Dlužník tak ztratil možnost bránit se proti případným neférovým praktikám u nezávislého soudu.

Rozhodčí řízení zahájená na základě rozhodčích smluv uzavřených před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů.

Dozor ČNB nad všemi úvěry

ČNB bude nově dozorovat všechny subjekty, které poskytují či zprostředkovávají úvěry. Za poskytování či zprostředkování úvěrů bez příslušného oprávnění, tj. licence, ČNB bude moci udělit pokutu až do výše 20 miliónů korun.

V současnosti může peníze půjčovat téměř kdokoliv, stačí jen živnostenské oprávnění. Nově každý poskytovatel úvěrů bude muset mít povolení od České národní banky, splňovat kvalifikační a odbornostní požadavky, být důvěryhodný, mít minimální kapitál ve výši 20 miliónů Kč a dodržovat zásady obezřetného podnikání.

Nepoctiví poskytovatelé úvěrů nyní půjčují každému bez ohledu na to, jestli je schopen úvěr splácet či nikoliv. Nový zákon však v tomto případě stanoví neplatnost smlouvy. Klient sice musí vrátit půjčené prostředky, ale pouze dle svých možností a nemusí platit žádné úroky, poplatky ani pokuty. Zákon rozšiřuje regulaci i na tzv. mikropůjčky, tedy spotřebitelské úvěry do pěti tisíc korun.

Lhůta na rozmyšlenou

Dalším plusem pro klienty je přehlednější a strukturovaná informační povinnost, která umožní i běžnému spotřebiteli srovnat si nabízené produkty od různých poskytovatelů.

Dvoutýdenní lhůta na rozmyšlenou u úvěru na bydlení umožní spotřebiteli vše si rozmyslet, než uzavře smlouvu, a poskytovatel úvěrů mu po dobu 14 dnů nesmí změnit podmínky jeho nabídky.

Anketa
Kolik splácíte půjček?
žádnou
48.4 %
jednu
28.9 %
dvě
9.9 %
tři a více
12.8 %
Celkem hlasovalo 1701 čtenářů.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků