Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Kořínek, Novinky

Podvodníka, který obírá lidi při stavbách, nedostihne policie ani exekutor

Na podvodníky, kteří od lidí vyberou zálohy a záměrně práci nedokončí, je v Česku spravedlnost krátká. Policie sice vyslýchá svědky a vede spis, jenže v zákonech je tolik kliček a obezliček, že se spíš musí starat, pod kterou služebnu to patří. Nic platný dokonce není ani exekuční příkaz od soudu a rozsáhlé zákonné možnosti exekutorů ho naplnit.

Ilustrační foto Foto: Ondřej Kořínek, Novinky
Podvodníka, který obírá lidi při stavbách, nedostihne policie ani exekutor

To se ukazuje na případu stavebního podnikatele Václava K. z Kutnohorska, který obral řadu důvěřivých lidí tak, že jim slíbil rekonstrukci bytu, nechal si zaplatit zálohy v desítkách tisíc korun, a tím to skončilo. Internet je plný jmenovitého varování před ním.

Někteří okradení jako Miloslava P. z Prahy mají v ruce už i rozhodnutí soudu o exekuci na Václava K., potvrzující, že ženě dluží kolem šedesáti tisíc korun. Jenže jí to stejně není nic platné. Tento dlužník, který neplní své závazky cíleně a očividně, uniká i exekutorovi.

Lehce uniká i exekuci

Václav K. vykazuje nulový majetek, není k zastižení, ale stejně podniká dál. Několik postižených nyní uvedlo, že jim jako výsměch poslal složenkou po roce první splátku -  sto korun. Z exekučního příkazu na něho, kde soud pohledávku potvrzuje, je jen cár papíru.

O případu informovala televize, psalo o něm Právo a Novinky.cz, dokonce tento spis znovu otevřela policie, jenže ta se musí především podle zákona zabývat tím, komu vlastně kauza přísluší, a tak si ji přehazuje z jednoho okrsku na druhý.

Zatím to nešetří ani jako podvod, byť postižených, okradených (svědků) se našlo dost. Když se jedná o firmu, tak ta ze zákona vybrané zálohy nemusí ani použít na danou zakázku, nebo vyklouzne s tím, že to není záměr, ale jen bohužel nevyšel propočet na tu či onu stavbu.

Miloslava P. se nevzdává. Dovolává se spravedlnosti na ministerstvech, u premiéra či ombudsmana. Všechny tyto instituce jsou ale řadovému občanovi už příliš vzdáleny.

Další vaše podání budou již jen zakládána do spisu.
Úřad ombudsmana

„Poukazujete na nemožnost domoci se svého práva, a na to, že jmenovaný okradl řadu dalších lidí, a že policie, ministr spravedlnosti ani další státní orgány s tím nejsou schopny nic udělat,“ rekapituluje v dopise adresovaném stěžovatelce vedoucí oddělení justice, migrace a financí úřadu veřejného ochránce práv Petra Janoušková.

„Pohledávku vymáháte v rámci exekučního řízení, dosud však neúspěšně, neboť exekutor má problémy jmenovaného nalézt a exekuci realizovat,“ píše úřednice to, co sama poškozená už sama dobře ví a poznala na vlastní kůži.

A co tedy s tím dál?

Dál ani úřad veřejného ochránce práv nepomůže. Miloslavě P. vzkazuje, že pokud mu ještě bude v této věci něco psát, tak se tím již nebude vůbec zabývat a jen to založí do složky.

„Ochránce práv nemůže být při vymáhání pohledávky nápomocen, neboť se jeho působnost nevztahuje na soukromoprávní spory. Nemůže zasahovat do rozhodovací činnosti soudů, včetně řízení exekučního, ani přezkoumat postup exekutora. Rovněž není ochránce oprávněn zabývat se postupem orgánů činných v trestním řízení,“ ozřejmuje občanovi, právnímu laikovi, Janoušková z úřadu ombudsmana.

Ombudsman mi řekl, co dávno vím, stěžuje si žena

K čemu tedy ale pak veřejný ochránce práv vlastně je, ptají se poškození. Ministerstvo spravedlnosti ženě sdělilo, že může změnit exekutora, když ten v Kutné Hoře dluh nevymohl.

„Ke způsobu vyřízení ministerstvem spravedlnosti nelze učinit výhrady. Prozatím vše nasvědčuje tomu, že marný výsledek exekuce nelze přičítat exekutorovi, ale stojí za tím vyhýbání se plnění ze strany povinného a související další překážky,“ objevuje překvapivé souvislosti Janoušková z úřadu ombudsmana.

Je dobře, že upozorňujete na případy, kdy právo dostává na frak, ale...
Iva Hrazdílková, Kancelář veřejného ochránce práv

„To přece vím i bez nich, že také exekutor je na Václava K. krátký,“ nechápe okradená žena.

„Další podání v dané věci, s výjimkou podnětu na dohledovou činnost ministerstva nebo předsedy soudu, budou již jen zakládána do spisu,“ uzavřel záležitost úřad ochránce práv.

„Asi měl Václav K. pravdu, když mi do očí vyhrožoval, že stejně z něho nic nevymůžu, protože má na vlivných postech napříč spravedlností a vnitrem mocné kontakty,“ říká smutně Miloslava P.

Poté, co případ, včetně vysvětlení Kanceláře veřejného ochránce práv odeslaného Miloslavě P., Novinky.cz zveřejnily, úřad ombudsmana na článek bezprostředně reagoval.

„Je dobře, že upozorňujete na případy, kdy právo jaksi dostává na frak, a doufejme, že jen dočasně," napsala Právu Iva  Hrazdílková z Kanceláře veřejného ochránce práv.

Činnost ombudsmana je podle ní zákonem vymezena k ochraně lidí před nezákonným nebo nesprávným jednáním úřadů.

Bič na sociálku, ministerstva a úřady, ale ne na policii

„Proto ombudsman pomáhá lidem v problémech třeba s Českou správou sociálního zabezpečení, ministerstvy, krajskými úřady, stavebními úřady, orgány sociálně-právní ochrany dětí,“ zdůraznila Hrazdílková. Vůči osobám soukromým či podnikatelům však podle ní ombudsman žádné pravomoci nemá.

„Tvrdit, že když vám ombudsman nepomůže v občanskoprávním sporu, tak je na nic, je asi stejné, jak kdybyste po psychiatrovi chtěl, ať vám operuje slepé střevo, a když odmítne a vysvětlí proč, byste konstatoval: K čemu tedy máme psychiatry?,“ poznamenala Hrazdílková.

Tvrdí, že postižené paní bylo ze strany ombudsmana opakovaně – písemně i telefonicky – vysvětlováno, že její problém je soukromoprávní a ombudsman jí s ním nemůže pomoci.

„Stejně tak se jí dostalo opakovaného vysvětlení, že ombudsman ze zákona nesmí přezkoumávat postup policie při prošetřování trestního oznámení  a pokud s postupem policie není spokojena, musí se obrátit se stížností na nadřízený orgán,“ uvedla Hrazdílková

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků