Hlavní obsah
Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz

O manželské smlouvy je zájem, loňský rok byl rekordní

Manželské smlouvy si v povědomí české populace našly své místo. Jejich počet rok od roku roste a rozhodně nejsou populární jen u párů, které vstupují do svého prvního manželství. Smlouvu u notáře uzavírají i rozvedení lidé s nedobrou zkušeností s vypořádáním majetku v předchozím vztahu. Loni smlouvu uzavřelo téměř 11 tisíc párů, nejvíce za posledních šest let.

Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz
O manželské smlouvy je zájem, loňský rok byl rekordní

Smlouvou můžete upravit majetkové poměry manželů nejen pro případ rozvodu, ale i smrti. Podepsat ji můžete jak před uzavřením sňatku, tak během manželství, což manželské páry v Česku využívají.

Smlouvu již sepsalo 58 tisíc párů

Notářská komora ČR vede statistiku úprav majetkového režimu manželů od roku 2014 a každoročně eviduje nárůst počtu uzavřených smluv. Za dobu evidence si manželskou smlouvu nechalo sepsat celkem 57 931 párů. Loni jich bylo celkem 10 891, opět více než v roce předchozím.

Počet uzavřených manželských smluv

Foto: Martin Havelka, Novinky

Smlouvou společné jmění manželů nevznikne

„Lidé si manželskou smlouvu nechávají sepsat hlavně kvůli ochraně před odpovědností za dluhy svého protějšku. A to jak před těmi, o kterých již vědí, tak i před těmi, které teprve mohou vzniknout. Smlouvou si určí, že po svatbě žádné společné jmění vůbec nevznikne, a nehrozí tedy, že když kvůli neuhrazenému dluhu partnera přijde exekutor, zabaví majetek i toho z manželů, který dluh nezpůsobil. V takových případech dříve rozhodovaly různé soudní instance různě, nicméně Ústavní soud ČR potvrdil, že manželská smlouva nedlužícího partnera ochrání,“ uvedl prezident Notářské komory ČR Mgr. Radim Neubauer.

Jak dále dodal, manželskou smlouvu podepisují i již sezdaní manželé, a to v případech, kdy jeden z páru začíná podnikat a nechce riskovat, že na případný krach doplatí i rodinní příslušníci, zejména pak jeho děti.

Co je manželská (předmanželská) smlouva
  • Česká legislativa umožňuje manželům a nastávajícím manželům upravit své majetkové poměry jinak, než jak stanoví zákon. Zákonný manželský majetkový režim lze změnit na režim smluvený, a to uzavřením smlouvy. 
  • Ta předběžně řeší majetkové poměry pro případ rozvodu či úmrtí jednoho z manželů.
  • Obě strany si v manželské smlouvě zpravidla upravují svá práva a povinnosti týkající se budoucího společného jmění.
  • Takovouto smlouvu lze podepsat pouze u notáře.
  • V případě podepsání smlouvy před uzavřením manželství je nutné po svatbě předložit příslušnému notáři oddací list.
  • Nic jiného než majetek a majetkové vztahy předmětem takové smlouvy být nemůže, není tedy možné smluvně po partnerovi požadovat například vykonávání domácích prací.
Zdroj: Notářská komora ČR

Manželská smlouva jasně stanoví, která část majetku připadá kterému z manželů v případě, že manželství skončí rozvodem. Je tedy nadřazena zákonnému režimu společného jmění manželů.

Veřejný seznam listin o manželském majetkovém režimu

Pokud se svým protějškem manželskou smlouvu sepíšete, můžete ji nechat zapsat do veřejného seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Výhodou je, že existenci takové smlouvy nemusíte ani vy, ani váš manžel či manželka dokládat třetí straně – ta je povinna si případnou existenci smlouvy v seznamu sama ověřit.

Vyplatí se to například v případě, že se jeden z páru dostane do exekuce. Exekutor je totiž povinen si zjistit, zda dotyčný, na jehož majetek chce exekuci vykonat, v seznamu figuruje. Pokud ano, musí být z exekuce vyjmut majetek, který výlučně patří druhému z manželů.

Pokud by smlouva v seznamu uvedena nebyla a exekutor by zabavil majetek i tomu z manželů, který jej má výlučně ve svém vlastnictví, na základě smlouvy je možné uplatnit jeho právo zpětně. A tomu lze zapsáním smlouvy do seznamu předejít.

Neuvedení smlouvy v seznamu ale váhu smluvních podmínek v žádném případě nesnižuje. Ovšem pokud smlouvu do seznamu zapsat nenecháte, musíte třetí strany o existenci smlouvy informovat.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků